Dingle förskola.
Dingle förskola. Bild: Stefan Karlsson

S och C talar emot sig själva om ny förskola

29/8 skriver Socialdemokraternas och Centerns representanter i barn- och utbildningsnämnden i Munkedal, Caritha Jacobsson (S), Lars-Göran Sunesson (C), i en insändare i Bohusläningen: ”Vi uppmanar den politiska ledningen i Munkedals kommun att börja ta sitt ansvar och börja bygga snarast. Dingle förskola behöver byggas nu.”

ANNONS

Replik till Caritha Jacobsson (S) och Lars-Göran Sunesson (C)

LÄS MER:Personalen och barnen i Dingle är värda en ny förskola

6/9 i en replik på en insändare av Matheus Enholm (SD) skriver samma personer: ”Vi tycker att personal och förskolebarn i Dingle är värda en ny förskola med ändamålsenliga lokaler. Så slösa inte skattekronor på ytterligare en utredning, utan kom i gång och bygg en ny förskola i Dingle!”

Samtidigt beslutar representanterna för S och C i samhällsbyggnadsnämnden, Per-Arne Brink (S) Jenny Jansson (S) Leif Svensson (C), att avvakta med att bygga ny förskola och att ”utreda möjligheten att renovera befintlig förskola i Dingle”.

S och C vill alltså både bygga snarast och inte bygga?! Renovera och inte renovera?! Lite svårt att veta vad de vill.

ANNONS

Rolf Jacobsson

Kristdemokraterna Munkedal

LÄS MER:Utredningen försenar inte en ny förskola

LÄS MER:Nu får det vara slut med utredningar – bygg förskola nu!