Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Håkan Stahre: De gröna företagarna tar regionen genom krisen

Kris är i dag ordet på mångas läppar. Finanskris, klimatkris, lågkonjunktur, varsel och oro präglar diskussionen. Men det finns en motbild. Många bönder känner en stor framtidstro. Många investerar och utvecklar sina företag.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

De gröna näringarna, företag med sin bas inom jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö, utgör en betydande del av svenskt näringsliv. Mycket talar för att de är extra betydelsefulla under en lågkonjunktur. Människor behöver mat och energi oavsett konjunkturläge, och bönderna blir därmed mindre konjunkturkänsliga än många andra.

Efterfrågan på bondens varor och tjänster växer, marknaden breddas. Vi producerar mjölk, kött och skogsråvara som tidigare. Men vi öppnar också gårdsbutiker, arrangerar upplevelser och producerar förnybar energi – bland annat.

 

Mer än 410 000 människor i Sverige har jobb med anknytning till de gröna näringarna. Här i Västra Götaland står sektorn för 8,1 procent av den totala sysselsättningen och för 7,4 procent av regionens BNP.

Det är siffror som kan bli ännu större, för i Västra Götaland är investeringsviljan bland företagarna i de gröna näringarna god. Hela 36 procent av dem vill utveckla ny verksamhet. 20 procent planerar att investera under det kommande året, enligt Lantbruksbarometern som genomförs årligen bland Sveriges bönder.

 

Framtidstron är dock beroende av omvärldens förmåga att ta tillvara kraften inom de gröna näringarna. Banker och politiker har ett ansvar för att skapa goda möjligheter. Lantbruket är en bransch som historiskt sett orsakat mycket små kreditförluster i banksystemet – bönderna är generellt sett stabila företagare som tar kloka risker. Våra förväntningar är därför att goda affärsidéer och investeringar kommer att stöttas av bankerna även framöver.

Utvecklingen inom de gröna näringarna har betydelse för hela samhället. Därför har LRF för regeringen föreslagit en mängd förslag på åtgärder och reformer som skulle göra Sverige bättre rustat till den dag konjunkturen vänder.

Infrastruktursatsningar är viktiga. Vi bönder vill också se minskat regelkrångel och sänkta arbetsgivaravgifter.

Det är viktiga steg för att ta Västra Götaland och Sverige ur krisen.

 

Lars-Göran Pettersson, Kvänum
förbundsordförande, LRF
Paul Christensson, Brastad

ordförande, LRF Väst