Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Det är ett politiskt ansvar att skapa hyresrätter i kommunerna

Vänsterpartiet: Viktigt att kommunen har en aktiv markpolitik för att kunna bygga billiga bostäder

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik till Moderaterna 2 juli

LÄS MER: Reformer kan förenkla för fler bostäder

Bostaden är en speciell plats för oss människor. I bostaden utspelar sig en stor del av en människas liv och här finns vårt hem.

Vi Vänsterpartister menar att alla människor ska ha möjlighet att leva i bra bostäder till rimliga kostnader. Så är det inte i dag i bostadsbristens Sverige. Efter många är av en övertro på marknaden, utförsäljningar och politisk passivitet finns det stora och allvarliga problem på bostadsmarknaden, där bostadsbristen måste sägas vara det allra mest akuta.

Vi vill se en bostadspolitik som är inriktad på att unga människor ska kunna flytta hemifrån när de vill, där boendekostnaderna passar vanliga plånböcker och där våra orter inte delas upp i fattiga och rika områden.

På riksnivå vill Vänsterpartiet verka för statliga stöd för ett kraftigt ökat byggande av hyresrätter genom ett förslag som innebär att staten tar över delar av risken för att finansiera byggande av hyresrätter.

Vi i Vänsterpartiet vill även driva på en offensiv kommunal markpolitik genom kommunalt ägande av mark då det är en förutsättning för att genomföra viktiga samhällsbyggnadsåtgärder är just att kommunen också äger exploaterbar mark.

I kommuner som blir beroende av enskilda markägares goda vilja att planlägga och därefter bygga riskerar bostadsbyggandet att bli ojämnt, oberäkneligt och otillräckligt.

Vi ser gärna breda politiska lösningar som gagnar skapandet av hyresrätter i vår kommun, en viktig nyckel till det är att öka markinköp för det specifika bostadsbyggandet av hyresrätter. Det ger oss som kommun en konkret möjlighet att långsiktigt påverka genom tydlig kravspecifikation vad våra konkreta behov är i fråga om rimliga hyror och bra bostäder för bland annat unga, ensamstående föräldrar och låginkomsttagare som idag inte har en rättvis chans på bostadsmarknaden.

Självklart värnar även vi blandat boende som inkluderar alla boendeformer, men vi kan och vill inte blunda för det faktum att det som saknas i vår kommun är just hyresrätter till rimliga kostnader.

Marie Lundström (V)

Eva Espling (V)

Jaana Järvitalo (V)

Kerstin Wallsby (V)

Anya Wrigman (V)

Lars Olof Laxrot (V)

Ledamöter på Kommunfullmäktigelistan 2018