Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Jan Ivarson Bild: Privat

Det är inga problem med en bensinstation i Fiskebäckskil

Jan Ivarson: Politiker väljer att överklaga alternativ som resultat av sin oförmåga.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

År 1947 motionerade en herr Svensson i riksdagens andra kammare att uppdra åt Kungl. Maj:t att skyndsamt låta företa en utredning om tjurars avhorning. Bakgrunden var att minska olyckor i lantbruket genom stångning. Motionen lär ha bifallits men utredningen har ännu inte kommit till stånd. Har för mig riksdagen bestämt att låta ärendet vila som ett kuriosum. Ärendet är nu 71 år gammalt.

Ur protokoll från andra kammaren:

”Herr Svensson i Va: Herr talman! Jag har i denna kammare väckt en motion, nr 258, i vilken jag hemställt, att riksdagen hos Kungl. Maj:t ville anhålla om skyndsam utredning angående tjurars avhorning.”

LÄS MER: Överklagande stoppar bensinmack på Skaftö

Lysekils arbete med Grönskults industriområde når inte tidsmässigt upp till avhorningsmotionens tidsutdräkt, men är ändå ansenlig. Man kan heller inte ha samma krav på en kommun som på staten. Någon har skrivit att arbetet med industriområdet pågått bortåt 40 år. Det var därför av nöden påkallat med en tillfällig placering för en ny drivmedelsstation, i avvaktan på att Grönskult (i bästa fall med privata initiativ) kan komma till stånd. Många skaftöbor känner både sorg och vrede över att bygglovet överklagats. Det innebär bl. a. att hemtjänstens bilar inte kan tanka på Skaftö.

Ett annat ärende är kommunens beslut år 2004 att i egen regi driva en detaljplan för nordvästra Stockevik. Den har ännu inte kommit till stånd och utgör ett hinder för nya bygglov som inte brukar beviljas i avvaktan på ny plan.

Kanske kan både Grönskult och detaljplanen för Stockevik bli Lysekils kuriosa. Ett första steg bör vara att hålla liv i ärendena till nästa århundrade. Risk finns att byggnadsnämndens ordförande, som är positiv till en drivmedelsstation vid Roskällan, tar tag i detaljplanen för Stockevik. Då går vi miste om planen som historiskt minne i den kommunala byråkratin. Bygglov i området kommer i praktiken troligen inte förhindras, eftersom nämndens nuvarande personer tycks ovetande om tidigare beslut. Här vill jag dock reservera mig för att nämnden utan min kännedom eventuellt har upphävt beslutet om detaljplanen.

Vad klagar man på för drivmedelsstationen?

Vad som framskymtat i media anser de som överklagat det tillfälliga bygglovet för drivmedelsstationen, att den förfular samhället och att platsen med återvinningsstation redan är skräpig.

Återvinningsstationer är sällan prydliga och kännetecknas särskilt sommartid och efter större helger av överfyllda containers. De blir inte mindre överfulla om de placeras på annan plats i samhället. Bra läge är i närheten av en livsmedelsbutik som vid Roskällan. Renhållning hade underlättats om marken asfalterats men det kostar. Politiker som överklagat bör tala om var pengar skall tas för asfaltering och inhägnande plank. De har heller inte visat hur kommunen skulle fått råd att färdigställa Grönskults industriområde. Istället väljer de att överklaga alternativ som resultat av sin oförmåga.

LÄS MER: Hur länge ska Skaftö vara utan bensinmack?

En ny och välskött drivmedelsstation förfular inte samhället. Det är vanligt med tappstationer utmed huvudvägar i samhällens ytterområden. Ur miljö- och säkerhetssynpunkt är det olämpligt att placera dem inne i tätbebyggt område.

Jan Ivarson

politiskt obunden