Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Roger Johansson Bild: Ulf Blomgren

Det är politiken som styr kommunen

Roger Johansson (L): Nämnderna kan inte påverka i arbetsmiljöfrågor

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Svar till Sten Carlsund 13 maj

LÄS MER: Alla anställda ska kunna prata med media

Det är ingen måtta på de försyndelser jag gjort mig skyldig till genom att påpeka att i en politiskt styrd organisation styr politikerna. Sten Carlsund, huvudskyddsombud för fackförbundet Vision i Uddevalla, beskyller mig för att rikta förtäckta hot och ifrågasätta tjänstemännens yttrandefrihet.

I en stort upplagd intervju i Bohusläningen redovisar en tjänsteman de åtgärder kommunen avser vidta i trafiksäkerhetshöjande syfte. Om vikten .av trafiksäkerhetsåtgärder är vi eniga. Det min kritik avser är att de av tjänstemannen redovisade åtgärderna inte har behandlats, än mindre beslutats, av samhällsbyggnadsnämnden.

Det är inte en fungerande ordning att nämnden i Bohusläningen får läsa om åtgärder den ännu inte behandlat eller beslutat. Så kan inte samspelet mellan nämnd och förvaltning fungera.

Yttrandefriheten är grundlagsfäst. Det vore mig främmande att ifrågasätta den. Tjänstemän har självklart rätt att yttra vad de vill. Det innebär inte att det är lämpligt att uttala sig för kommunen om sådant som inte är beslutat. Yttrandefriheten gäller för övrigt även politiker.

Ska ett förtroendefullt samarbete komma till stånd måste spelreglerna vara tydliga. Frågan om hur samhällsbyggnadsnämndens verksamhet ska kommuniceras har diskuterats med förvaltningsledningen vid ett flertal tillfällen.

LÄS MER: Både politiker och tjänstemän ska kunna svara på frågor

Carlsund gör saken till en arbetsmiljöfråga, vilket är något märkligt. Att verka i en politiskt styrd organisation innebär faktiskt att det är politiken som styr. Hur det kan vara ett arbetsmiljöproblem är inte omedelbart lätt att inse.

För övrigt påstår Carlsund att det är nämndernas politiker som har det högsta arbetsmiljöansvaret. Även i detta avseende har Carlsund fel. Med den organisation som råder i Uddevalla kommun är nämnderna uttryckligen förhindrade att lägga sig i organisationsfrågor och kan därmed heller inte påverka arbetsmiljön. Det yttersta arbetsmiljöansvaret har kommundirektören.

Roger Johansson (L)

Förste vice ordförande samhällsbyggnadsnämnden

Uddevalla