Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Bild: Ulf Blomgren

Det behövs ingen uppluckring av strandskyddet

Onödigt att tillsätta en ny utredning i frågan om strandskydd

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Strandskyddet är en lag som garanterar viktiga delarna av allemansrätten och värnar strandens och vattnets liv - och människors liv vid och i vatten.

Genom strandskyddet är havets, sjöarnas och vattendragens stränder skyddade 100 meter från strandlinjen, i vissa fall 300 meter. Där är det inte tillåtet att bygga nytt eller förändra byggnader eller anläggningar som hindrar allmänheten att få tillgång till stranden. Det är heller inte tillåtet att förändra livsvillkoren för djur- eller växtarter i strandområdet.

Strändernas buffrande förmåga får en allt viktigare betydelse när klimatet förändras. Bebyggda, asfalterade eller andra hårdgjorda ytor kan inte suga upp regnvatten från skyfall eller ta emot stormvågor. Även i glest bebyggda områden har strändernas växtlighet stor betydelse för att ta upp och binda ämnen som urlakas när skog kalhuggs, åkrar och odlingar gödslas eller när marken genomströmmas av andra utsläpp.

Stränder är buffertzoner med dubbel verkan. De skyddar livet på land – och livet i vatten. Där möts och samspelar land- och vattenlevande växter och djur.

Det finns redan möjlighet att ge dispens och tillåta förändringar vid stränder när de verkligen behövs. Att urholka strandskyddet ytterligare löser inga problem, varken där stränderna är hårt utnyttjade eller på landsbygden där det fortfarande finns stränder kvar. Alla som bor i eller flyttar till områden med hav och sjöar uppskattar tillgång till stränder, även de som inte äger strandtomt eller brygga.

Så som miljölagen är skriven i detta stycke har kommunerna en betydande rättigheter och ska via miljö samhällsnämnder svara för att lagen följes. Men sedan lagen ändrades 2009 har antalet dispenser ökat kraftigt. Det behövs ingen ytterligare uppluckring. Ändå tillsätts nu en utredning. Varför ? Använd samhällets resurser bättre! Låt strandskyddet reglerna finnas kvar för lekande fiskar, grodyngel, sländor, sjungande sjöfåglar och törstiga älgar, badsugna ungar, paddlare, strövare – för klimatets skull och lyckan att få svalka sommarvarma tår i vattenbrynet samt inte minst för framtida generationer möjlighet att nå våra stränder vi har ett unikt system Allemansrätten ihop med strandskyddet det är den svenska modellen och den ska vi från naturskyddsorganisationerna slå vakt om stöd Lysekils-Munkedals naturskyddsföreningen kampanj ihop med Strandskyddarna i Bohuslän

För naturskyddsföreningen Lysekil Munkedals kretsen

Inge Löfgren, Tom Hagström, Ulrika Karlsson, Maria Granberg, Johan Berndt, Tomas Andersson, Bernt Andersson,

För Strandskyddarna Bohuslän och övriga Sverige

Inge Löfgren, Tom Hagström, Anita Åkermo, Karen Larsson, Torsten Sandell