Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Johan Hultberg Bild: Riksdagen
Johan Hultberg Bild: Riksdagen

Det behövs snusförnuft inom tobakspolitiken

Johan Hultberg (M): Vi värnar snuset som inte alls har samma negativa hälsoeffekter som röktobak.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Tobaksrökning är en av de absolut främsta förebyggbara riskfaktorerna för sjukdom och för tidig död. Rökning ökar risken för en lång rad sjukdomar så som hjärt- och kärlsjukdom, typ 2 diabetes samt inte minst KOL och lungcancer.

Dessa och andra negativa hälsoeffekter av tobaksrökning är välbelagda och leder i Sverige till årligen över 10 000 dödsfall samt att omkring 100 000 personer insjuknar i rökrelaterade sjukdomar. För att minska rökningen och dess mycket allvarliga konsekvenser vill vi moderater ta flera steg framåt. Bland annat vill vi se fler rökfria miljöer, särskilt för barn och unga, samt säkerställa bättre kontroll och tillsyn av handeln. Och vi värnar snuset som inte alls har samma negativa hälsoeffekter som röktobak.

När riksdagen i onsdags fattade beslut om S-MP-regeringens förslag till ny tobakslag sa vi därför bland annat ja till att införa rökförbud på lekplatser, idrottsplatser liksom på busshållplatser och tågperronger. Vi sa också ja till att införa tillståndsplikt för tobakshandlare vilket är en lagskärpning som vi moderater länge efterfrågat. Vi reserverade oss dock mot beslutet att slopa undantaget i nuvarande lagstiftningen om rökförbud på krogen som innebär att rökning är tillåten när servering sker utomhus. Redan idag har många restaurangägare frivilligt infört rökförbud även ute men att tvinga fram rökförbud på uteserveringar menar vi är ett oproportionerligt stort ingrepp. Det vi dock är allra mest kritiska till i regeringens tobakspolitik är attackerna mot snuset.

Att röka är livsfarligt vilket motiverar en mycket stram lagstiftning. Att snusa är det knappast inte. Tvärtom pekar våra svenska erfarenheter på att snuset bidragit till att minska de tobaksrelaterade skadorna. Många svenskar har fimpat och istället valt det betydligt mindre skadliga snuset. Idag har Sverige EU:s lägsta tobaksrelaterade dödlighet.

Mot denna bakgrund är vi skarpt kritiska till att S och MP med stöd av V vill detaljreglera snuset och nu till och med har lagstiftat om hur många prillor en snusdosa ska innehålla. En seriös tobakspolitik måste beakta olika produkters just olika skadeverkningar och lagstiftningen utformas därefter. Det gör varken S, MP eller V. Snusförnuftet har dock i stort segrat i riksdagen. Med Moderaterna i spetsen har en riksdagsmajoritet bland annat stoppat förslaget om att förbjuda självbetjäning av snus. Snusare ska även fortsättningsvis själva kunna plocka och välja snusdosa. Därmed slipper också handlare höga kostnader för att bygga om sina butiker. Det ska också fortsatt vara möjligt att köpa snus över nätet. En möjlighet som regeringen i praktiken ville slå undan benen för genom att förbjuda näthandlarna från att visa bilder på sina produkter.

Det behövs snusförnuft inom tobakspolitiken. Därför säger vi moderater ja till effektiva åtgärder för att minska rökning men nej till förbud och klåfingriga regler för snuset.

Johan Hultberg (M)

Riksdagsledamot