Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Omstritt område. Gårvik.

Det blir bara fler och dyrare fritidshus

Debatt: Vänsterpartiet reserverar sig mot Gårviksexploateringen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I torsdags kväll antog kommunfullmäktige i Munkedal två detaljplaner som berör Gårviksområdet – en för västra Gårvik och en för östra Gårvik. Vi i Vänsterpartiet reserverar oss mot beslutet. I åratal har vi försökt påvisa de allvarliga konsekvenser som antagandet och genomförandet av samtliga detaljplaner för området kommer att få. I och med att området är uppdelat i flera olika detaljplaner är det svårt att få en helhetssyn för såväl oss som politiker som för andra intressenter, myndigheter och länsstyrelsen.

Genom att tillåta permanentbyggnation och bygget av stora hus så kommer trafiksituationen försvåra tillgängligheten för Munkedalsbor till bland annat vår kommuns finaste och saltaste badplats. Planerna innehåller inga trafikröjande åtgärder och majoriteten i fullmäktige verkar inte vilja ta sitt ansvar här. Man beslutar att anta en detaljplan samtidigt som man inte har råd att skydda de oskyddade trafikanterna (cyklister och barn och vuxna som går).

Vi är mycket oroade över kostnaden för den överföringsledning som måste byggas i och med antagandet av denna detaljplan. Munkedals kommun ska använda varenda krona till vård, skola och omsorg. Det bekymrar oss också att majoriteten i fullmäktige inte ger klara svar på vem som ska betala och hur finansieringen av denna överföringsledning ska gå till.

Vi har inte heller fått några svar på vad Munkedal och Munkedalsbor får i och med antagandet av denna detaljplan. Det är en stor och dyr satsning. I Vänsterpartiet kan vi konstatera att denna detaljplan endast kommer leda till större och dyrare fritidshus, utan att Munkedals kommun får en ökning av skatteintäkter. Samtidigt som de bostäder vi behöver satsa på är centralt belägna hyresrätter.

Det är bekymmersamt att Socialdemokraterna tillsammans med de borgerliga hellre väljer att lägga pengarna på att skapa fritidshusområden. Samtidigt som det radikalt försämrar tillgängligheten till vår kommuns finaste och saltaste badplats. Vi bör istället tillsammans kämpa för ett samhälle tillgängligt för alla.

Tiina Hemberg

Gruppledare Vänsterpartiet