Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det måste bli en sansad debatt om Gullvivan

Vi måste fortsatt ha respekt för varandras roller och att vi håller en respektfull ton i det offentliga samtalet.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Händelserna runt Skaftöhemmet Gullvivan har nu beskrivits under tre månaders tid i sociala medier och även i Lysekilsposten i form av veckovisa insändare där en debattörs tolkningar av verkligheten samt diverse påhopp framförs.

Från socialförvaltningens sida har vi valt att inte gå in i debatten på samma sätt, men nu kan man konstatera att felaktig information och åsikter inte kan stå oemotsagda.

Under de här tre månaderna har ständiga påhopp och nedsättande kommentarer publicerats. Det mesta som skrivs går ut på att starkt kritisera och skapa en bild av att tjänstepersoner och olika chefer enligt skribenten har gjort fel bedömningar och misskött sitt arbete.

Vidare vill skribenten föra debatt om personalarbetet i media, vilket inte låter sig göras. När det gäller enskilda medarbetare finns det både arbetsrättsliga och etiska aspekter, lagar och avtal som reglerar hur det arbetet ska gå till. Vår förhandlingspart i det här arbetet är medarbetaren och den fackliga organisationen.

Förvaltningen har tät kontakt mellan tjänstepersoner och nämnd.

Som anställd förväntas vi alla göra vårt arbete i enlighet med fattade beslut vilket också har skett när det gäller Gullvivan. De påhopp och nedsättande omdömen som gjorts gällande enhetschefers arbete på Gullvivan är inte i sin ordning. Min uppfattning är att alla gjort sitt yttersta för att klara av detta uppdrag.

Således repeteras här händelseförloppet på Skaftöhemmet Gullvivan.

Den tillfälliga stängningen av Gullvivan gjordes efter att förvaltningen under en och en halv månad bemannat boendet genom omflyttning av personal från övrig vård och omsorgsverksamhet inom kommunen. Ambitionen var att på alla sätt hålla boendet igång och att undvika att de äldre skulle behöva flytta.

Inför sommaren förvärrades situationen på grund av sommarsemester för ordinarie personal, vilket innebar att det inte fanns mer än hälften av ordinarie personal i tjänst. Resterande personal utgjordes då av sommarvikarier och då gjordes bedömningen att det inte gick att upprätthålla den medicinska säkerheten.

Den medicinska säkerheten utgörs av flera delar där bemanningen är en stor del att bedöma och ta hänsyn till. Patientsäkerheten/medicinska säkerheten ska förebygga att olika typer av vårdskador inträffar.

Vårdskador kan vara fallskada, infektioner, läkemedel, läkemedelsrelaterade problem, munhälsa, trycksår, undernäring och nutrition.

Bemanningen skall vara tillräcklig, ha kontinuitet och bestå av personer som har erforderlig utbildning/kompetens. Hälso- och sjukvårdsuppgifter kan delegeras från sjuksköterska till undersköterska utifrån utbildning och erfarenhet.

I alla vård och omsorgsverksamheter uppmärksammas svårigheterna att fylla vårdutbildningar och att till följd av det möjlighet att kunna rekrytera personal med yrkeskompetens. Lysekils kommun utgör inget undantag från övriga landet. Även sjukhusen i Sverige har under många år haft stora svårigheter och regelmässigt stängt vårdplatser under sommaren beroende på att de inte klarat av bemanningen.

Den tillfälliga stängningen beslutades vid nämndens möte i maj 2019 och nästkommande dag informerades alla berörda samt press om detta enligt en noggrant planerad informationsplan.

Boende och anhöriga kontaktades personligen. Givetvis gick detta snabbt och det var ingen önskvärd åtgärd utifrån något håll. Något annat alternativ som åtgärd stod däremot inte till buds. Ansvaret för vården åvilar kommunen och således måste också bedömningen av nödvändiga åtgärder ligga där.

Att vi skulle behöva göra en tillfällig stängning av Gullvivan är inget som någon av oss hade förutsett eller önskat. Tvärtom gjordes stora ansträngningar för att undvika det in i det sista.

Med hopp om en god och respektfull samtalston i media.

Eva Andersson

Socialchef Lysekil

Leif Schöndell

kommundirektör