Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Det måste bli enklare att köpa alkohol av Systembolaget via nätet

I takt med att svenska konsumenter gör en allt större del av sina inköp på nätet och flera utländska aktörer tar sig in på den svenska alkoholmarknaden, är ett attraktivt digitalt erbjudande en förutsättning för att långsiktigt säkerställa den kontrollerade distributionen via detaljhandelsmonopolet. Därför måste Systembolaget få de politiska förutsättningarna att verka fullt ut och möta konsumenterna på nya sätt, skriver Anna De Geer, vd Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

De digitala lösningarna breder ut sig allt mer i samhället. Den svenska e-handeln ökar snabbt och två av tre svenska konsumenter handlar nu på nätet under en genomsnittlig månad. Alkohol torde vara en produkt som är lämpad för e-handel eftersom den har en låg ”kläm- och kännfaktor” – något som är viktigt för en hög digital efterfrågan.

Handeln med alkoholhaltiga drycker från våra grannländer, vars online-butiker typiskt sett kan erbjuda liknande leveranstider som de svenska, ökade starkt under första kvartalet 2019. Nyligen etablerade sig ytterligare en näthandlare som distribuerar vin till svenska konsumenter – Vivino.

Konsumenters förväntningar på bekväma, snabba och prisvärda lösningar har höjts och kraven kommer att öka samtidigt som konkurrensen från internationella aktörer ökar. Svenska e-handlare har hittills haft en fördel gentemot utländska aktörer genom att man kunnat erbjuda snabbare leveranser, men även här har kampen hårdnat. De som inte följer med i utvecklingen riskerar att hamna efter och finna sig i ofördelaktiga konkurrenssituationer mot nya aktörer och affärsmodeller.

En anpassning till denna förändrade vardag är en förutsättning för långsiktig överlevnad av vårt detaljhandelsmonopol. Systembolaget måste erbjuda kunderna en attraktiv e-handelslösning för att vara relevant. Långa leveranstider till konsument och höga leveransavgifter utgör exempel på hinder för en konvertering av Systembolagets försäljning från fysiska butiker till e-handel. Om t.ex. danska aktörer kan leverera på samma tid, men till lägre pris, är det sannolikt att konsumenter kommer att välja det alternativet framför Systembolaget.

Det är heller inte helt klart vad som faktiskt gäller för privat e-handel av alkohol. Sedan 2016 har frågan om reglering av distanshandel med alkoholdrycker varit under utredning, men regeringen har ännu inte presenterat något förslag. För att långsiktigt säkerställa dagens detaljhandelsmonopol är det viktigt att Systembolaget ges de politiska förutsättningarna att verka fullt ut och möta konsumenterna på nya sätt, men också att Systembolaget utvecklar en användarvänlig plattform som på ett enkelt sätt tillåter konsumenterna att köpa alkohol digitalt samt att leveransmöjligheterna till kund måste vara tillräckligt attraktiva och försäkra att konsumenter får ett mervärde av nyttjandet.

SVL värnar dagens detaljhandelsmonopol på alkoholförsäljning. Det bidrar till en kontrollerad försäljning under ordnade former. De kommersiella aktörerna sitter på kunskap och insikter kring e-handel som är relevant för den fortsatt utvecklingen. Ska vi hitta bra lösningar kring e-handel är det därför viktigt att Systembolaget samarbetar med branschen. Låt oss göra detta viktiga arbete tillsammans.

Anna De Geer

vd SVL