Martin Carling (C) kommunalråd Dals Eds kommun
Martin Carling (C) kommunalråd Dals Eds kommun Bild: Lasse Edwartz

Så ska vi arbeta för en ny bro till Orust

Martin Carling (C): Fyrbodal har samordningsmöten med Göteborgsregionen

ANNONS

Svar på ledare i Bohusläningen ”Att vara sist på en lista är inte att vara prioriterad”

LÄS MER:Att vara sist på en lista är inte att vara prioriterad

Fyrbodals kommunalförbund anser att en ny fast förbindelse till Orust och Tjörn och att den kopplas ihop med E6:an är viktigt både för näringslivet, pendlingen samt kollektivtrafiken. Den fasta förbindelsen skulle också bidra med en robusthet och fungera som omledningsväg vid störningar på Tjörnbron.

LÄS MER:Lönsamt med bro till Svanesund

Vanligtvis finansieras åtgärder på det regionala vägnätet av medel från den regionala transportinfrastrukturplanen. Planen föregås av dialog och inspel med kommunerna genom kommunalförbunden där prioritering av befintliga brister görs.

Fast förbindelse till Orust finns med på listan med upptagna brister som nummer 13 av 14. Anledningen till att den är långt ner på listan är att frågan inte var tillräckligt utredd när beslut togs om listan. Förbundet kommer tillsammans med medlemskommunerna att se över listan då en del av bristerna redan är åtgärdade eller inaktuella.

ANNONS

LÄS MER:Starka argument för ny bro till Orust

Då ledtiderna är långa från det att ett projekt tas med i den regionala planen till färdigt objekt, så har KUSTO (STO) undersökt möjligheterna till alternativa investeringspengar i form av driftmedel för färjan samt en broavgift. Projektet kommer därför inte att konkurrera med objekten som finns upptagna i regional plan. Fyrbodals kommunalförbund ställer sig helt bakom detta och är gärna med och stöttar samt driver frågan mot Trafikverket och Västra Götalandsregionen.

Fyrbodals kommunalförbund har redan haft några samordningsmöten med Göteborgsregionen för att kroka arm med dem och gemensamt komma framåt i frågan.

Martin Carling

förbundsordförande

Jeanette Lämmel

förbundsdirektör

Fyrbodals kommunalförbund

Svar direkt:

Det är utmärkt att Fyrbodals kommunalförbund tar detta initiativ. Att kroka arm är mycket bättre än att bryta arm. Man får önska de båda kommunalförbunden lycka till i arbetet!

Karl af Geijerstam

ledarskribent

LÄS MER:Nytt förslag kan ersätta färja på Orust med bro