"De statliga medlen till cykelinfrastruktur har inte ökat på samma sätt som för andra transportslag."
"De statliga medlen till cykelinfrastruktur har inte ökat på samma sätt som för andra transportslag." Bild: Anders Wiklund/TT

Ändra lagen för att få fler att välja cykeln

Ska vi klara transportsektorns klimatmål behöver fler i Västra Götalandsregionen välja att cykla oftare. I riksdagen finns nu en majoritet för att ändra väglagen så att det går att anlägga fler cykelvägar. Regeringen behöver lyssna på riksdagen och ändra lagen.

ANNONS

På senare år har städer som London och Paris insett att ju fler som väljer cykel, desto bättre är det för klimatet, folkhälsan och för minskad trängsel i trafiken. Men Sverige har halkat efter.

I oktober presenterade Trafikverket underlag för regeringens kommande infrastrukturproposition och den nationella planen för infrastrukturinvesteringar, som sätter ramarna för alla transportslag fram till 2033.

Tyvärr för Trafikverket ett cirkelresonemang i inriktningsunderlaget. De menar att vägtrafiken är så stor så att det inte är någon idé att försöka minska den genom att välja andra transportslag. Med den inställningen är det svårt att minska utsläppen från vägtrafiken.

ANNONS

Vi har identifierat tre åtgärder som är särskilt viktiga för att fler ska välja cykeln.

1. Ändra lagen. I dag måste cykelbanor alltid byggas intill en väg, vilket innebär att de inte alltid kan få den lämpligaste dragningen. Dessutom får Trafikverket inte anlägga cykelbanor utmed enskilda vägar.

Det finns nu en majoritet i riksdagen för att ändra lagen så att man ska få anlägga friliggande cykelvägar. Det är dags för regeringen att lyssna på riksdagen och modernisera väglagen.

2. Underlätta för Trafikverket att finansiera cykling. I dag arbetar Trafikverket enligt den så kallade fyrstegsprincipen. Det innebär att man i steg 1 undersöker om en brist kan lösas genom att minska efterfrågan på transporter, i steg 2 om det går att använda den befintliga infrastrukturen effektivare. Först i de 3:e och 4:e stegen prövas om- och nybyggnation.

Men Trafikverket tolkar dagens regelverk som att de inte får finansiera steg 1- och 2-åtgärder, trots att de anser att det ofta kan vara kostnadseffektivt.

Här behöver infrastrukturminister Tomas Eneroth och Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon prata ihop sig.

3. Avsätt mer pengar för ökad cykling. De statliga medlen till cykelinfrastruktur har inte ökat på samma sätt som för andra transportslag. Vi anser att minst 10 procent av de statliga medlen bör öronmärkas för cykelinvesteringar i den nationella planen och i länsplanerna.

ANNONS

Ju fler som kan välja cykel i stället för bil i Västra Götalandsregionen, desto bättre är det för klimatet, folkhälsan och för minskad trängsel i trafiken.

Moa Rasmusson

ordförande för Svenska Cykelstäder

Ulrika Frick (MP)

styrelseledamot Svenska Cykelstäder