"Detta är en av de absolut svåraste situationer jag har varit med om som politiker. Hur man än gör så är det något som blir fel", skriver Magnus Jacobsson (KD).
"Detta är en av de absolut svåraste situationer jag har varit med om som politiker. Hur man än gör så är det något som blir fel", skriver Magnus Jacobsson (KD). Bild: Olof Ohlsson

2020 blev inte riktigt som vi hade tänkt

Sverige är i många stycken ett fantastiskt land. Samtidigt har vi stora problem som vi måste hantera. Arbetslöshet, kriminalitet, vårdköer, sämre skolresultat och bristande integration är några av de områden som vi måste arbeta med om vi ska fortsätta att utvecklas som land.

ANNONS

Under alla normala situationer hade det varit dessa frågor som vi hade ägnat tid till att diskutera men under våren fick vi rapporter om en ny epidemi som hade drabbat Kina. När de första nyheterna om sjukdomen kom sa Folkhälsomyndigheten att sjukdomen troligtvis inte kommer att sprida sig utanför Kina då kineserna vidtog så rigorösa åtgärder för att stoppa sjukdomens framfart.

Men rätt så fort fick vi klart för oss att sjukdomen redan hade drabbat ett par av skidorterna i Alperna, och spridningen av covid-19 i Europa var ett faktum. Under stora delar av våren arbetade alla länder i Europa för att få ner smittan. Sommaren kom och värmen gav oss lite andrum innan sjukdoms- och dödstalen började öka igen under hösten.

ANNONS

I våras var det nog få som trodde att 2020 skulle präglas av en epidemi. Vi var också få som trodde att våra äldreboenden kunde drabbas så hårt. Att detta kommer kräva någon form av djupare utredning och diskussion om vad man kan göra för att en liknande situation inte ska uppstå igen tror jag att alla inser. För egen del tror jag att vi kommer få en debatt om förstatligande av sjukvården samt att kommunerna borde få rätt att anställa läkare även inom äldreomsorgen.

Samtidigt har epidemin drabbat vår ekonomi. Längs våra gränser gapar butikerna tomma. Enskilda länders olika strategier har drabbat både den egna och grannländernas ekonomi. Restaurangbranschen, hotellnäringen, flyget och gränshandeln är några exempel på näringar som har drabbats extremt hårt under 2020. Även om riksdag och regering har tagit fram olika stödpaket talar allt för att vi under 2021 kommer att se hur enskilda företag går i konkurs.

Myndigheternas rekommendationer om försiktighet och att hålla avstånd samt att avvara onödiga resor och affärsbesök är bra utifrån ett vårdperspektiv men det har samtidigt försvårat den ekonomiska situationen. Vem kan egentligen svara på var balansen går mellan vård och företagande? Kortsiktigt måste givetvis vården av våra äldre och sjuka alltid prioriteras, men utan levande företag har vi inga skatteintäkter som ger oss de resurser som vi behöver till framtidens vård och omsorg. Jag måste erkänna att detta är en av de absolut svåraste situationer jag har varit med om som politiker. Hur man än gör så är det något som blir fel.

ANNONS

Vi ser också hur den akuta vården som är helt nödvändig tränger undan planerad vård som också är nödvändig. Personer som har väntat på operationer får vänta ännu en tid. En del får ytterligare komplikationer, några kommer troligtvis gå bort medan man väntar på sin operation. Även här måste jag erkänna att det är svårt att stå upp och säga att jag, vi, mitt parti har de rätta svaren.

2020 blev inte som vi hade tänkt, 2020 påminner oss om att vi inte alltid kan planera allt, utan ibland måste vi möta livet precis så som det är. Jag hoppas att vaccinet kommer att hjälpa oss att få stopp på covid. Samtidigt hoppas jag att vi under 2021 kan möta utmaningarna med lite större ödmjukhet. Vi kommer att behöva förstärka vården samtidigt som vi underlättar för våra företag. Tillsammans kan vi göra Sverige till ett bättre land men det kommer att kräva en del från oss var och en. Sist men inte minst, tack till alla er som jobbar i vården!

Magnus Jacobsson (KD)