Tåget ska bli ett mer attraktivt färdmedel under ”tågåret” 2021, skriver Johan Danielsson (S).
Tåget ska bli ett mer attraktivt färdmedel under ”tågåret” 2021, skriver Johan Danielsson (S).

Resenärer ska alltid kompenseras för försenade och inställda tåg

Sommaren 2020 har inneburit ändrade semesterplaner för många svenskar. Många har upptäckt Sverige med tåg. Nyligen presenterade regeringen sin satsning på nattåg till kontinenten med start 2022 och förhoppningsvis dröjer det inte allt för länge innan vi kan resa tryggt och fritt över gränserna i Europa.

ANNONS

Det ska vara just tryggt och enkelt att åka tåg i EU. Varje dag reser ungefär 420 000 svenskar med tåg. Men vi behöver fler passagerar- och godstransporter via järnväg för att ställa om transportsektorn och leva upp till klimatmålen. Vi måste göra tågresandet attraktivare så att fler väljer transportmedlet. I dagsläget har vi stora problem med försenade eller inställda tåg där man inte erbjuds möjlighet till ersättning, vare sig ett nytt tågalternativ eller pengarna tillbaka.

I rollen som gruppledare för Socialdemokraterna i utskottet för transport och turism i Europaparlamentet kommer jag att pressa på Tyskland som nu är ordförandeland i EU. Jag kommer kräva att vi når en överenskommelse och får på plats bättre regler som stärker tågresenärers rättigheter. För mig är det viktigt att man får ersättning vid försenade eller inställda tåg. Oavsett om resan man köpt körs av olika tågoperatörer. Och oavsett om man reser inom ett EU-land eller mellan EU-länder. Det ska vara enkelt för alla, även för människor med funktionsvariation att ta tåget.

ANNONS

Till hösten ska vi också fastställa innehållet för ”det europeiska tågåret”, det politiska tema som EU har valt för år 2021. Det blir ett år där vi måste öka takten i omställningen och skapa bättre förutsättningar för att fler ska välja tåget. Då måste vi även omprioritera och säkerställa infrastrukturinvesteringar. Tåget som alternativ är endast möjligt om det faktiskt finns järnväg.

Tryggheten på tåget är också något som vi måste prioritera, och som blivit särskilt tydligt efter den här vårens smittspridning. Resenärer ska givetvis känna sig trygga men vi måste även säkerställa att alla arbetstagare inom sektorn och ombord på tågen har en arbetsmiljö som minimerar smittspridningen. Därför driver jag tillsammans med mina socialdemokratiska kollegor i utskottet för att detta ska inkluderas i arbetet inför tågåret 2021.

Vi har ett stort arbete framför oss för att tåget ska bli ett mer attraktivt alternativ för både passagerare och godstransporter. Men förhoppningsvis kommer 2021 vara ett steg i rätt riktning för att resandet med tåg ska gå som på räls.

Johan Danielsson (S)

Europaparlamentariker