Emma Richardsdotter och Dženana Poljo
Emma Richardsdotter och Dženana Poljo

Så skapar vi ett digitalt företagsnätverk i Uddevalla!

Låt oss skapa nätverket som hjälper till att lyfta staden, dess näringsliv och medborgare.

ANNONS

Spridningen av covid-19 har fått allvarliga konsekvenser för individen och samhället i allmänhet och näringslivet i synnerhet. De politiska åtgärderna sänder goda signaler och det är en bra början. Samtidigt krävs det ett starkt lokalt engagemang med kommunen i spetsen för att sätta igång en kollektiv kraft för att lösa de problem som skapas både kortsiktigt och långsiktigt.

Tillsammans med ett tjugotal företag i olika branscher inom kommunens gränser startade vi den 7e april ett digitalt nätverk för att stötta varandra genom krisen. I nätverket hjälper vi varandra genom att frikostigt dela med sig av sin kompetens, information och råd men också andra resurser. Vi hanterar det som händer här och nu samt gör antaganden om framtiden som ska leda oss framåt och förhoppningsvis går vi klokare ur krisen. I dessa digitala nätverksmöten har representanter från kommunens näringslivsenhet medverkat och varit lyhörda kring våra frågor och utmaningar. Vi tror att vårt engagemang i nätverket har hjälpt till att få igång den näringslivsdialog som Uddevalla kommun nu startat.

ANNONS

Den 27e april hölls den första digitala näringslivsdialogen i kommunens regi. Olika aktörer slöt samman och delade med sig av relevant information om läget i Uddevalla. Vi tror mycket på att vi vinner mycket genom engagemang från kommunen och fler aktörer i näringslivet för att tillsammans skapa forum för att möta framtiden. Kommunen är en central aktör i samhället i form av inköpare, investerare, kulturbärare, stadsutvecklare, arbetsgivare mm. Kommunen är också en viktig aktör i att sprida hopp igenom en kris och dess engagemang kan vara skillnaden mellan framgång och misslyckande. Även i oroliga tider så behöver samhället fortsätta att utvecklas och inspirera. Det är inte läge att ställa in utan vi ska ställa om och genom den digitala möjligheten kan vi mötas, samtala och nätverka. En omställning som även efter krisen kommer att vara viktig.

Det är nu vi tillsammans ska kroka arm och passa på att bjuda in föreläsare som inspirerar, ordna workshops online om Uddevallas framtid, intervjua nyckelpersoner som ligger bakom händelser i vår kommun men även lyssna till andra kommuners framgångssagor om hur deras samarbeten med näringslivet har blivit lyckosamma. Vi, tillsammans, kan se till att det händer nu – för oss. Samarbete och lärande är viktiga egenskaper som formar alla fungerande samhällen. Låt oss skapa nätverket som hjälper till att lyfta staden, dess näringsliv och medborgare. Vilka resurser finns på kommunen, i näringslivsföreningar och i näringslivet?

ANNONS

Vi vill att näringsliv och kommun tillsammans får det att hända och att vi går ut på andra sidan av covid-19 hand i hand stärkta av krisen. Viruset attackerar inte förmågan att samarbeta och vi behöver hålla ihop för att bekämpa krisens konsekvenser. Låt oss tillsammans forma den stora berättelsen om Uddevallas framtid.

För Nätverket 2.0.

Emma Richardsdotter Tollig

Yes Arkitekter

Dženana Poljo

Astraia