Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Efter #metoo – dags för handling!

"Vi hoppas att samtliga politiker tar den otrygghet tusentals vittnat om på allvar och agerar"

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Hösten 2017 slog #metoo ned i Sverige. I dag samarbetar initiativtagare och administratörer från 65 #metoo-upprop för ett jämställt och tryggare samhälle. Lagom till den internationella kvinnodagen har vi tagit fram förslag på konkreta politiska åtgärder som kan bidra till ett jämställt och tryggare samhälle. Vi hoppas att samtliga politiker tar den otrygghet tusentals vittnat om på allvar och agerar för att få ett slut på sexism, sexuella trakasserier och övergrepp. Här är våra förslag på vallöften.

1. Satsningar på sex-, samlevnads- och samtyckesundervisning
Enligt läroplanerna ska frågor som rör sexualitet, kön, jämställdhet och relationer integreras i de flesta skolämnen och genomsyra all skolverksamhet. Därför vill vi se att all förskole- och skolpersonal utbildas inom sex-, samlevnads- och samtyckesundervisning.


2. Inför nationell visselblåsarfunktion för landets skolor
Vi vill att Skolinspektionen inför en nationell visselblåsarfunktion dit utsatta elever och skolpersonal kan vända sig för hjälp och för att anmäla skolor där sexuella övergrepp och trakasserier förekommer.

3. Obligatoriska utbildningsmoment kring sexuellt våld
Vi kräver att obligatoriska utbildningsmoment kopplat till samtycke, sexuellt våld och korrekt bemötande av utsatta införs på samtliga utbildningar där yrkesverksamma möter sexualbrottsoffer. Vi vill också se särskilda satsningar på obligatorisk vidareutbildning för redan yrkesverksamma.

4. Ökad satsning på stöd och behandling
Det behövs riktade anslag till vården och kvinnojourer för skydd, verksam psykologisk behandling och medicinsk vård för fysiska skador till alla som utsätts för sexualbrott. Vi vill också se ökad tillgänglighet till ekonomiskt stöd för utsatta.

5. Skärpta krav på aktiva åtgärder och rapportering i arbetslivet
Arbetsgivare måste arbeta förebyggande så att ingen riskerar att bli utsatt för sexuella trakasserier, men få känner till detta. Vi vill se skärpta krav på det preventiva arbetet och att det redovisas utförligt.

6. Utred fler anmälningar om sexuella trakasserier i arbetslivet
Få anmälningar leder till utredningar, tillsynsåtgärder och sanktioner mot arbetsgivare. Vi vill att fler anmälningar till DO om sexuella trakasserier utreds, så arbetsgivare får kännbara konsekvenser när de brister i sitt arbetsgivaransvar.


Vi måste alla samarbeta för ett jämställt och tryggare samhälle. Det är vi skyldiga de hundratusentals som har skrivit under och stöttat #metoo-uppropen för ett slut på sexism, sexuella trakasserier och övergrepp - i skolan, i hemmet, på våra arbetsplatser och i samhället i stort.

Undertecknat,

Samordningsgruppen bestående av initiativtagare och administratörer från 65 av höstens #metoo-upprop:

 

1.       #allmänhandling, myndighetsvärldens upprop

2.       #akademiuppropet, akademikernas upprop

3.       #arbetsfel, HR och personalvetarnas upprop

4.       #banaväg, transportbranschens upprop

5.       #bortabrahemmavärst, upprop mot sexuellt våld i hemmet

6.       #dammenbrister, finlandssvenska uppropet

7.       #deadline, journalisternas upprop

8.      #givaktochbitihop, försvarets upprop

9.       #hjälpaintestjälpa, personliga assistenters upprop

10.   #ickegodkänt, skolpersonalens upprop

11.    #ikulturarbetarnasrum, kulturarbetarnas upprop

12.    #imaktenskorridorer, politikernas upprop

13.    #inationensintresse, Uppsalastudenternas upprop

14.    #intebättreförr, pensionärernas upprop

15.    #intedinhora, kvinnor och transpersoner i prostitution

16.    #inteförhandlingsbart, fackföreningsrörelsens upprop

17.    #inteminskuld och #påvåravillkor, bank-, finans- och försäkringsbranschens upprop

18.   #killtheking, hårdrockarnas upprop

19.    #konstnärligfrihet, yrkesverksamma inom bild- och formkonsten

20.   #larmetgår, räddningstjänstens upprop

21.    #lexlotta, upprop mot våld i hemmet

22.   #listanärstängd, nattklubbsbranschens upprop

23.   #lättaankar, sjökvinnornas upprop

24.   #medvilkenrätt, juristernas upprop

25.   #metoobackstage, kvinnor bakom scen och kamera

26.   #nomore, skoledarnas upprop

27.   #nustickerdettill, vårdpersonalsuppropet

28.   #närmusikentystnar, musikbranschens upprop

29.   #nödvärn, polisernas upprop

30.   #omniberättarlyssnarvi, psykologernas upprop

31.    #orosanmälan, socialarbetarnas upprop

32.   #påminvakt, bevakningsbranschens upprop

33.   #rättattbearbeta, uppropet för adekvat vård efter övergrepp

34.   #sanningenskagöraerfria, det frikyrkliga uppropet

35.   #sistabriefen, reklam-, pr- och kommunikationsbranschens upprop

36.   #sistasetet, träningsbranschens upprop

37.   #sistaspikenikistan, byggbranschens och arkitekternas upprop

38.   #skiljagnarnafrånvetet, de gröna näringarnas upprop

39.   #skrattetihalsen, komikernas upprop

40.   #slutavverkat, skogsbranschens upprop

41.    #slutvillkorat, kvinnor med normbrytande funktionalitet eller funktionsnedsättning

42.   #slådövörattill, dövcommunityts upprop

43.   #ståuppigen, kampsportarnas upprop

44.   #teknisktfel, teknikbranschens upprop

45.   #theshowisover, cirkusvärldens upprop

46.   #timeout, idrottsrörelsens upprop

47.   #tystdansa, dansarnas upprop

48.   #tystdiplomati, utrikesförvaltningens upprop

49.   #tystiklassen, skolelevers upprop

50.   #tystnadtagning, skådespelarnas upprop

51.    #underytan, upprop mot hedersrelaterat våld och förtryck

52.   #utanskyddsnät, kvinnor och icke-binära i beroende, missbruk, kriminalitet och prostitution

53.   #utantystnadsplikt, läkarnas upprop

54.   #utgrävningpågår, arkeologernas upprop

55.   #vardeljus, Svenska kyrkans upprop

56.   #vikokaröver, restaurangbranschens upprop

57.   #virivermurarna. Kriminalvårdens upprop

58.   #visjungerut, sångerskorna upprop

59.   #visparkarbakut, hästnäringens upprop

60.   #vispelarintemed, speluppropet

61.    #vårdensomsvek, patienternas upprop

62.   #youthworktoo, fritidsledarna och ungdomsverksamhetsuppropet

63.   #ålandockså, ålänningarnas upprop

64.   Förlags-, bok- och litteraturvärldens upprop, utan hashtag

65.   Modebranschens upprop, utan hashtag