Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Till följd av coronapandemin och för att försöka undvika smittspridning har Emaus lantgård valt att ersätta ponnyridningen med häst- och kärråkning.
Till följd av coronapandemin och för att försöka undvika smittspridning har Emaus lantgård valt att ersätta ponnyridningen med häst- och kärråkning.

Emaus har satsat på en öppen och ansvarsfull verksamhet under pandemin

Besöksgårdsverksamheten på Emaus lantgård i Emaus naturreservat har välkomnat tiotusentals besökare per år, privatpersoner såväl som grupper och organisationer. Fritidspedagoger/ledare har haft i uppdrag att öka tillgänglighet och attraktivitet i den verksamheten.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Svar till signaturen ”Vem tänkte på barnen”

LÄS MER: Kommer barnen att involveras när Emaus ska utvecklas?

I dagsläget har de tillskapat och erbjuder aktiviteter såsom lekfulla djurmatningsaktiviteter, möjlighet att åka häst och kärra, utlåning av utelekmaterial samt tipspromenad, bokstavsjakt och grön egenvård i naturreservatet. När möjligheter och förutsättningar har funnits så har nya erbjudanden presenterats, tillfälliga såväl som återkommande. I dagsläget är coronapandemin den allt annat överskuggande förutsättningen eftersom den i denna verksamhet inte bara innebär risk för smittspridning, men också för djuromsorg.

Den öppna fritidsverksamheten på Emaus lantgård har förut huvudsakligen varit ett erbjudande om hästrelaterad aktivitet. Fritidspedagoger/ledare har haft i uppdrag att öka tillgänglighet och attraktivitet i den verksamheten vad gäller bland annat djurslag, ålder, funktionsvariation, inkludering, jämställdhet, miljöhänsyn samt djurvälfärd och folkhälsa. Tanken med det har varit en öppen fritidsverksamhet med djur och natur, som är så kallat lågintensiv och syftar till en individuell upplevelse, och som når så många unika besökare som möjligt.

Som ett led i arbetet med ökad tillgänglighet och attraktivitet i besöksgårds- och öppen fritidsverksamhet har fritidspedagoger/ledare också haft i uppdrag att utveckla samarbetet med skola och elevhälsa samt annan omsorgsverksamhet. Detta i förhoppning om att nå många barn och unga (i vissa fall även vuxna och äldre), också de utan förkunskaper, kontakt med eller färdiga idéer om djur och natur som fritids- och hälsoaktivitet.

LÄS MER: Är det slutet vi ser för epoken Emaus?

Utöver ovan nämnda uppdrag har fritidspedagoger/ledare haft många arbetsuppgifter kring djuren och gården. Däribland arbetsuppgifter som andra än fritidspedagoger/ledare kan utföra och som kan vara lärorika, intressanta och positiva för elever, brukare och praktikanter från många skolformer, arbetsmarknadsåtgärder, sysselsättning till exempel. Det har varit Emaus lantgårds handledningsverksamhet. Den har syftat till att bidra till måluppfyllelse i andra kommunala verksamheter genom samnyttjade resurser.

Att fortsätta gruppverksamheten Hästskötare, under pandemin, hade inneburit att lantgårdens resurser bundits till verksamhet för ett fåtal på förhand givna barn

Under 2020 arbetar en integrationspedagog på Emaus lantgård med en särskild verksamhet kring grön etablering, grön integration och grön rehabilitering.

Under coronapandemin har Emaus lantgård ersatt ponnyridning, där barn leder ekipaget, av häst- och kärråkning, där medarbetare leder ekipaget. Detta av smittspridnings-, säkerhets- och arbetsmiljöskäl. Gruppverksamheten Hästskötare var uppbyggd på de barn som ledde hästar i ponnyridning och ponnyridningen var tillika informations-/upptagnings-/uppsökande-verksamheten för nya hästskötare.

Att fortsätta gruppverksamheten Hästskötare, under pandemin, hade inneburit att lantgårdens resurser bundits till verksamhet för ett fåtal på förhand givna barn (de som redan ingick i verksamheten) alternativt verksamhet med krav på förkunskaper hos barn eller medföljande som inte kan fås i verksamheten, då medarbetare kommer för nära deltagare vid lustfyllda, respektfulla och trygga möten mellan djur och nybörjare. Detta hade inte överensstämt med idén om en lågintensiv öppen fritidsverksamhet för så många som möjligt.

LÄS MER: Emaus lantgård ska utvecklas

Säkerhets- och arbetsmiljöansvar tillsammans med målet att ha en verksamhet som är tillgänglig och attraktiv för så många som möjligt gör att ponnyridning/häst och kärra och andra aktiviteter på Emaus lantgård även fortsättningsvis föreslås ledas av medarbetare med uppdrag att erbjuda ett lustfyllt, respektfullt och säkert möte mellan människa och djur. Former för utbildning och uppgifter för unga ledare i den öppna fritidsverksamheten med djur och natur är under utveckling. Vidare även former för dialog med besökare och intressenter.

Välkommen till gamla och nya besökare som hittar något för just dem, på Emaus lantgård!

Charlotte Gerd

enhetschef med ansvar för Emaus lantgård

Fler insändare om Emaus:

LÄS MER: Öppna Emaus hästgård

LÄS MER: Vi ska försöka få Emaus öppnat snart