Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Alliansen lyfter fram sin budget, som blev det vinnande förslaget vid senaste kommunfullmäktige i Färgelanda. Bild: Karl af Geijerstam
Alliansen lyfter fram sin budget, som blev det vinnande förslaget vid senaste kommunfullmäktige i Färgelanda. Bild: Karl af Geijerstam

En budget för växtkraft och framtidstro i allvarligt läge

Färgelanda ska bli en ännu bättre kommun för människor att växa upp och att åldras i. För att kommunen ska klara av att utvecklas, växa och leverera kvalité även i framtiden behöver siffrorna vändas från röda till svarta. Utgifterna måste anpassas till intäkterna.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I år planerar verksamheterna underskott om cirka 25 miljoner kronor, som till stor del räddas av engångsintäkter om cirka 15 miljoner kronor från staten. Ändå pekar prognosen mot ett underskott vid årets slut. Att inte hålla budget riskerar få svåra konsekvenser och under året har kommunen tvingats låna 20 miljoner kronor för att ha råd att betala ut löner. Efter ett antal år med avsaknad av styrning och ledning i organisationen som helhet börjar dock kommunen nu sakta men säkert vända skutan och bygga för en hållbar framtid – med ett starkt medborgarperspektiv och med fokus på ekonomin.

Just nu sliter personalen med att hålla verksamheten fungerande under coronapandemin, inte mist inom vården. Men även framöver är utmaningarna stora för Färgelanda, liksom för många av landets mindre kommuner. Resurser ska räcka till för att hantera växande behov till följd av bland annat demografi, ökade förväntningar från invånarna, omfattande underhållsbehov i kommunens fastigheter samt sviktande konjunkturer, inte minst till följd av rådande pandemi. Kompetensförsörjning, att hitta nya och smarta arbetssätt, samverka både internt och externt samt resurseffektivisera är och kommer vara centrala delar av de kommande årens utvecklingsarbete. Att däremot höja skatten i syfte att täcka upp för befintliga driftunderskott är inte alls en hållbar lösning.

Vår budget innebär ökade medel till social- respektive utbildningsnämnden, jämfört med planen från ifjol. Tillskotten motsvarar totalt 3 miljoner kronor. Därutöver tillförs ytterligare 3,2 miljoner kronor till socialnämnden, riktade till äldreomsorgen. Detta är möjligt på grund av extra stöd från staten samt att kommunstyrelsens budgetram dras åt. Med dessa förändringar och planerade åtgärder räknar vi med att budgeten för kommande år ska hålla. Samtidigt startar ett viktigt arbete för att få fart på bostadsbyggandet och utvecklingen av våra orter, som under lång tid halkat efter.

Alliansens budget bygger på växtkraft och framtidstro, i en allvarlig och bekymmersam situation. En budget som fäster fokus på ekonomi, prioriterar kärnverksamheter och understryker vikten av samverkan på alla plan. En budget som för Färgelanda kommun framåt genom krisen.

Tobias Bernhardsson

gruppledare Centerpartiet

Linda Jansson

gruppledare Moderaterna

Ingo Asplund

gruppledare Liberalerna