Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Hällebergsskolan Bild: Jonas Lindstedt

Denna artikel ingår för dig som är kund.

En mycket bra skola för elever i Ljungskile

Vi är tacksamma för Hällebergsskolan.

Våra barnbarn har så långt vi kunnat förstå, fått gå i en utomordentligt bra skola med engagerade och duktiga lärare. En skola där elever med särskilda behov har fått hjälp och förståelse, något som man blir särskilt tacksam för när man ser behov på nära håll.

Du läser nu en av dina fria artiklar på bohuslaningen.se

Hällebergsskolan, en skola med arbetsro och arbetssätt som rustar ungdomarna inför fortsatta studier. Hade ett ärende dit och kom under pågående lektioner. Inga ljud hördes. Trodde först att det var lovdag. Med lång erfarenhet från skolans värld var detta en nästan overklig upplevelse.

Säkerligen har misstag gjorts, det har tydligen förekommit mobbing och elever har mått dåligt precis som i andra skolor och som i samhället i övrigt.

Vad elever berättar, när det gäller deras upplevelser, kan inte ifrågasättas, men de flesta, som uttalar sig berättar trots allt om trivseln, glädjen och bakom kritiken, tycker jag mig höra också en ton av glädje över värdefulla erfarenheter utom i något fall.

Man talar om god och vällagad mat, studieresor i Sverige och till och med till länder i Afrika, vistelser i naturen, lärare som offrat sin fritid för att ge eleverna värdefulla upplevelser.

Vi har fullt förtroende för skolledningen och dessa kreativa och träget arbetande lärare, vilka vi i de flesta fall känner. Om vi hade barn i skolåldern skulle vi med fullt förtroende välja Hällebergsskolan.

Vi tycker det är tråkigt att en seriös tidning som GP, gör ett så omfattande reportage med många onödiga upprepningar och utvikningar. En välfungerande skola med engagerade lärare får spaltmetrar av kritik och mycket lite nämns om allt det goda som dagligen ges till eleverna, när det gäller bemötande, gedigen undervisning och en arbetsro, som är ovanlig nu för tiden. De flesta av eleverna går ut med godkända betyg och väl rustade för fortsatta studier i de flesta fall.

Visst ska misshälligheter påtalas, men en annan vinkling hade varit önskvärd.

När det gäller ekonomin kom heller ingenting fram, som var klandervärt. Detta erkändes också med viss tvekan, något som kan vilseleda den, som inte är insatt i hur ekonomi och kommunala bidrag hanteras.

Visst har sammanblandning med skolan och församlingen förekommit särskilt i början, alltså på 90-talet, och detta har påtalats och rättats till. Skolan har blivit alltmer öppen och tillgänglig och numera är övervägande antalet barn inte från familjer som tillhör församlingen.

Tystnadskulturen och styrningen, som vi tror oss veta har förekommit i församlingen under perioder av dess historia, för med sig spekulationer utanför och rädsla innanför, och främjar inte det goda som man så gärna vill tillföra, utan kan leda till oönskade konsekvenser särskilt för unga människor.

Vi är inte och har inte heller varit medlemmar i Hällebergsförsamlingen.

Vi hoppas att allt negativt som har skrivits ska leda till goda samtal, större öppenhet och ömsesidig respekt och därmed till en positiv utveckling.

Vi behöver värna om och stödja våra befintliga skolor i Ljungskile, inte minst Hällebergsskolan och dess personal som vi menar gjort och gör en berömvärd insats i vårt samhälle.

Vi behöver ha kvar möjligheten att välja en kristen skola i Ljungskile och i Sverige!

Berit och Göte Henriksson

Ljungskile