Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

En ny politisk organisation som kan bygga framtid!

Samverkansmajoriteten i Uddevalla: Den större politiska insynen och styrningen är ett positivt beslut som vi står för.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Inför mandatperioden 2018 - 2022 så analyserade Samverkansmajoriteten utmaningen med att både ta ansvaret för styrningen i en kraftigt växande kommun och att hantera den historiskt stora samhällsutmaningen med en förändrad demografi. Vi såg tidigt att ett väl fungerande politiskt ledarskap skulle hjälpa till att hantera styrning och beslut.

Före kommunreformen 1952 var avståndet mellan medborgare och politikerna mindre än idag. Det fanns då 2 498 kommuner och en av femtio invånare var förtroendevalda. 2019 är läget ett helt annat. 90% av kommunerna har försvunnit och vi har enbart en förtroendevald per trehundra invånare. Verkligheten idag är att ett litet antal politiker arbetar mer eller mindre heltid med allt mer komplexa frågor samt med allt mer omfattande arbetsuppgifter.

Vi står inför stora projekt och utmaningar i samhällsbyggandet, detta kräver en utökad och bättre insyn för politiker och partier i våra politiska organ. Samverkansmajoriteten tog därför ett viktigt inriktningsbeslut som har gett fler platser för insyn och påverkan, nya utskott, bättre mötestider samt likformiga ordförandeskap i viktiga funktioner såsom kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen. Denna nya och breddade reform skapar också insyn för de mindre partierna och bygger ett mer jämställt och jämlikt system i en tid där ett ”fåtal starke män i toppen” förhoppningsvis hör till dåtiden. Vårt beslut om en uppdaterad politisk organisation med en ökad insyn har tyvärr mötts av opposition från andra partier i kommunfullmäktige. Något vi tycker är beklagligt för den demokratiska utvecklingen i kommunen. En ökad politisk närvaro försämrar aldrig utan bygger istället en hållbar politik för kommuninvånarna.

En avgörande del i hanteringen och styrningen av vår kommun ligger i att utveckla de förutsättningar som skapar en utvidgad tillväxt och arbetsmarknad. Klimatfrågan och den strategiska planeringen av den fysiska miljön, bland annat i form av översiktsplaner, är viktiga för Uddevalla kommuns utveckling. Därför valde Samverkansmajoriteten att utveckla kommunstyrelsens utskott. Det nya Samhällsplaneringsutskottet kan arbeta djupare med de viktiga frågorna som rör samhällsstrategi. Det hjälper vår kommun att bli ledande i arbetet med den regionala infrastrukturen som exempelvis Bohusbanan.

I ljuset av migrationen kring 2015 såg vi ett behov att möta de - för många kommuner - helt nya och kraftigt utökade utmaningarna inom integration och arbetsmarknad. Förändringen av Arbetsförmedlingen satte ytterligare fokus på arbetsmarknadsfrågor. Därför vidareutvecklade vi kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott till arbetsmarknads- och integrationsutskottet. Vi tillsatte en viceordförande för att underlätta en god politisk styrning i frågorna. Inom det nya utskottet har vi kunnat förtydliga och effektivisera processer samt påbörja arbetet med två stora 10-åriga planer ”Integration 2030” och ”Välfärd 2030”. En nyckelfunktion för arbetsmarknadspolitiken, försörjningsstödet, har flyttats från Socialnämnden till arbetsmarknads- och integrationsutskottet för att ingå i arbetslinjen. Vi arbetar för att snabbare häva försörjningsstödets utgifter och få människor i egenförsörjning och en meningsfull sysselsättning.

Vi har format en politisk organisation som ger bättre förutsättningar för politiskt engagemang för unga politiker och föräldrar samt lika möjligheter för både kvinnor och män. Det är vi stolta över!

Har då detta ett pris? Får en jämlik demokrati kosta något? Vårt svar är ja! Den större politiska insynen och styrningen är ett positivt beslut som vi står för. Denna förnyade organisation förbättrar möjligheten för den folkvalda politiken att bättre ta ansvar i styrning och utveckling. Detta är ett arbete som vi gör – oavsett partitillhörighet - tillsammans med alla fantastiska tjänstepersoner och er kommuninvånare så att vi gemensamt kan bygga en av Västsveriges mest attraktiva och välfungerande kommuner!

Jonas Sandwall (KD)

Karna Thomasdotter (MP)

Christer Hasslebäck (UP)

Rolf Jonsson (L)

Elving Andersson (C)

Mikael Staxäng (M)