Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

En värld fri från fattigdom – med hjälp från dig!

Om tio år ska fattigdomen och hungern vara utrotad i världen, enligt FN:s globala mål. Men bara varannan svensk känner till målen. Vi kan alla bidra till att målen nås genom att göra kloka val i vardagen, skriver Anna Tibblin, generalsekreterare för We Effect, Ronnie Wångdahl, vd för Coop Väst samt Lars Ericson, vd för Konsumentföreningen Stockholm (KfS).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Känner du till de globala målen för hållbar utveckling? Bra! Dessvärre är det bara knappt hälften av Sveriges befolkning som kan säga samma sak, enligt en ny Sifo-undersökning genomförd på uppdrag av We Effect.

Nu i september är det fyra år sedan världens ledare i FN beslutade om de 17 globala målen, som ska vägleda politiker, företag och privatpersoner till en värld fri från fattigdom och hunger till 2030. Vi har alltså bara tio år på oss, och det är oroande att så många svenskar inte ens känner till målen. Om få känner till målen blir också engagemanget för att nå dem lågt.

Men det finns sätt att ändra på detta. Till exempel genom att inspireras av det svenska initiativet ”The Good Life Goals”, https://www.goodlifegoals.org/, som Konsumentföreningen Stockholm med sina 817 000 medlemmar arbetar med. Projektet visar hur alla genom aktiva handlingar i vardagen kan bidra till att nå de högt ställda målen. Här är fyra exempel:

1. Läs på och sprid kunskap.

Ju fler som vet och förstår, desto fler kommer att påverka samhället i rätt riktning. Om många engagerar sig betyder det både mer handling från var och en av oss, och större tryck på världens makthavare att göra de nödvändiga omställningar som krävs. Sverige har lovat att arbeta för de globala målen på alla nivåer. Stöd det arbetet.

2. Påverka i din vardag.

Spara på vattnet när du duschar, minska ditt matsvinn och välj sjysta varor när du handlar som visar hänsyn för både miljö och människor. Stötta företag som satsar på hållbarhet och lyft frågan på årsmötet om styrelsen faktiskt är jämställd. Varje handling är betydelsefull!

3. Stötta organisationer som arbetar med att minska fattigdom, hunger och ojämställdhet i världen.

We Effect är bara en av dessa organisationer. Vi arbetar med att stödja människor att organisera sig och tillsammans lyfta sig själva ur fattigdomen. Vi satsar särskilt på kvinnor, eftersom vi vet att jämställdhet är nyckeln till ekonomisk utveckling och ett mer hållbart samhälle. Tillsammans med andra organisationer gör vi stor skillnad.

4. Tro på att det går, vi når målen till 2030!

Nyheterna gör en ibland pessimistisk inför framtiden. Men det kommer inte att hjälpa någon. Titta och lär av Greta Thunberg som mobiliserat miljontals människor på bara ett år. Och kom ihåg Hans Roslings budskap, att andelen fattiga i världen faktiskt har mer än halverats sedan 1990 till exempel.

Tillsammans kan vi nå de globala målen - om vi hjälps åt i vardagen, världen över!

Anna Tibblin

generalsekreterare We Effect

Ronnie Wångdahl

vd för Coop Väst

Lars Ericsson

vd för Konsumentföreningen Stockholm (KfS)