Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Manifestation mot antisemitism. Kippavandring i Malmö.

Ett kunskapslyft behövs mot antisemitismen

Ralph Steen (L): "Varje generation måste minnas och vaccineras mot ondskan och fördomarna"

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Vi har alla ett ansvar att stå upp för mänskliga värderingar och att markera mot intolerans. Men särskilt måste detta ansvar gälla för politiker. Inte minst när det gäller olika former av hatbrott exempelvis i form av antisemitism.

Vi ser hur synagogor attackeras. Vi hör vittnesmål om hur judar inte vågar leva öppet med sin judiska identitet, trots att vi har religionsfrihet i vårt land. Vi bevittnar manifestationer i Malmö och andra ställen, där antisemitiska slagord kan ropas ut oemotsagda. Vi förfäras över den senaste brutala attacken mot synagogan i Göteborg. Där kastade ett 20-tal maskerade personer molotovcocktails mot byggnaden, när man firade en judisk högtid.

Därför är kampen mot antisemitism och främlingsfientlighet och för ett öppet samhälle så viktig. Den måste ständigt förnyas och ske i hela landet. Det gäller att agera både på kort och lång sikt. Rättsamhället har sitt ansvar. Bra att tre personer i 20-årsåldern har anhållits för mordbrand i göteborgsfallet.

Frågan är vad vi kan göra lokalt i Uddevalla. Ett viktigt sätt att påverka är utbildning och information. Därför ställde jag några frågor i fullmäktige om eleverna i uddevallaskolorna får en ordentlig information om antisemitism. Ville därmed flytta fokus för en stund från skollokaler – där det idag finns mycket stora problem – till utbildningarnas innehåll. Det är både en fråga om värderingar och praktiskt handlande. Säkert görs en hel del i våra skolor men helheten tycks saknas och förstärkning behövas. Därför är det läge för ett kunskapslyft om hatbrott inklusive antisemitism.

I dagens grundskola vet vi att konspirationsteorier tyvärr är vanliga. Det finns fördomar bland ungdomar mot grupper av människor, som genom sin blotta existens blir föremål för hat och trakasserier. Därför är det särskilt viktigt med såväl tidig som fortlöpande information där. Det behövs en mental vaccination mot olika hatbrott. Inte minst gäller detta nytillkommande. Det finns också hjälpmedel att få. Till exempel boken "…om detta må ni berätta". I vissa länder finns en inbyggd negativ syn på judar och religionsfrihet, vilket kan leda till en konstlad inställning till antisemitism. Samma förhållande gäller nyanlända vuxna. De måste i samhällsinformationen och på SFI ordentligt informeras om vår religionsfrihet, som ju är grundlagsfäst och om hatbrott.

I kommunens stora gymnasieskola är cirka hälften av eleverna från grannkommunerna. En ny omgång information och intensifierad diskussion behövs då. Antisemitism kan behandlas i flera ämnen, det görs också. Historia, samhällskunskap och religionskunskap ligger närmast till. För att förstärka informationen om Förintelsen och dess innebörd kan överlevande bjudas in till skolorna. Det har vi gjort förut och nu finns särskilda statliga medel att söka. Gör det!

Studieresor kan komplettera det vanliga skolarbetet med mer känslosam information. Vi har gjort det förut. Både elever och lärare blir tagna av att komma ned till läger, där judar med flera grupper gasades ihjäl. Det finns särskilda bidrag för resor, så kallade hågkomstresor till dödslägren i Tyskland och Polen. Här bör man se till att någon på skolområdet får ansvar att organisera studieresorna.

På lärares studiedagar kan information om antisemitism, främlingsfientlighet, hatbrott och dylikt ges. En möjlighet är att låta lärare resa till Stockholm och besöka Forum för levande historia, som är en myndighet men också har en omfattande utställning med mycket information. En fortgående fortbildning måste ske, eftersom vi hela tiden får nya elever och lärare.

Med tanke på att Uddevalla är den stora skolstaden i regionen är det viktigt att arbetet mot hatbrott i olika former görs på ett ordentligt och genomtänkt sätt. Ett gott tillfälle att uppmärksamma och förstärka antidemokratiska tendenser är att lyfta upp Förintelsens minnesdag 27 januari varje år. Den levandegör minnet av de miljontals människor, som mördades under den nazistiska diktaturen.

Varje generation måste minnas och vaccineras mot ondskan och fördomarna. Målet måste vara att skapa en nolltolerans mot hatbrott. Skolan har ett stort ansvar att detta sker. Ett kunskapslyft kan hjälpa!

Ralph Steen (L)

Ledamot i Kommunfullmäktige