Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
 Bild: Peter Wahlström
Bild: Peter Wahlström

EU tränger undan vårt självbestämmande

Chockerande många beslut på kommunal nivå påverkas av EU-regler

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Med lite knappt två månader kvar till EP-valet, kan jag konstatera att valet nu är viktigare än någonsin. Sverigedemokraterna brinner för ett samhälle där besluten ligger så nära medborgarna som möjligt och där varje medborgare har en chans att påverka samhällsutvecklingen och göra sin röst hörd.

EU har från att ursprungligen varit ett frihandelsprojekt till i eskalerande takt tagit över befogenheter från medlemsstaterna på allt fler områden. Det innebär att Sverige förlorat delar av sitt självbestämmande och i nära framtid riskerar att förlora ännu mer. Områden som traditionellt varit centrala för svensk inrikespolitik som försvar, arbetsmarknad, trygghetssystem och skatter kan inom kort beslutas i Bryssel istället för i Sverige.

Förutom central lagstyrningspolitik som EU med kan lägga vantarna så vilja detta debattinlägg även påminna om hur det kommunala och regionala självbestämmandet redan blivit urholkat.

SKL gjorde 2010 en kartläggning över hur mycket beslut som redan är fattade av EU, det vill säga beslut som tränger undan vårt kommunala och regionala självbestämmande.

Slutsatserna efter kartläggningen är chockerande; 50 procent gällde för landstingspolitiken och hela 60 procent för kommunpolitiken. Det som påverkar vår kommunala och regionala vardag genom EU:s påverkan är upphandlingsförfarandet, statsstöd, miljöregler, byggnormer, bolagspolicyer och revisionspolicyer.

Vad har EU att göra med ett beslut om att bygga idrottshall i Munkedal? Eller beslut om att bygga ett regionalt sjukhus i Västra Götalandsregionen?

Att sådana typiska kommun- regionpolitiska handlingar skulle påverkas av de beslut som fattas i Bryssel är kanske svårt att föreställa sig. Men faktum är att EU når med sin klåfingrighet hela vägen ner i den lokalpolitiska vardagen.

EU har till exempel stiftat lagar som reglerar vilken hänsyn som måste tas till miljön vid stadsplanering och byggnadsprojekt. När en idrottshall/sjukhus skall byggas blir dessa projekt även föremål för en upphandling vilket styrs av ett regelverk som till stor del härstammar från EU. Det är naturligtvis inte så att EU bestämmer huruvida det skall byggas en idrottshall/sjukhus eller inte. Men precis som när kommunen eller regionen måste följa svensk lagstiftning om de beslutar att genomföra projekt, finns det idag ett europeiskt regelverk att förhålla sig till. -Som om byggandet inom kommunal och regional sektor på många håll inte redan är hämmat?

EU påverkar också vår kulturpolitiska vardag. Inom detta område har EU tidigare haft diffusare möjligheter att lagstifta och direkt styra och därför använt sig av icke-bindande verktyg för att påverka medlemsstaterna. EU bestämmer vilka ansökningsbara medel som ska finnas tillgängliga och via dessa beslut kan de indirekt också styra politiken i kommunen eller regionen i den riktning som önskas.

Det tåls också att påminna om ett nyligen fattat censurbeslut, I en mycket jämn omröstning avgjorde svenska socialdemokratiska europaparlamentariker ett förslag om censur på internet. Det du tittar på nätet, det du delar på nätet blir nu hårdare kontrollerat.

Det svenska medlemskapet i EU medför att vi skänker bort vår nationella, kommunala och regionala självbestämmande. Vi är styrda av direktiv, förordningar, piskor och morötter från EU. Givetvis finns det en medvetenhet över EU överstatlighet då flertalet kommuner och regioner också har Brysselkontor för att kunna hålla sig ajour samt för att kunna påverka ”tillbaka”.

Sverigedemokraterna vill påverka tillbaka! Sverigedemokraterna vill ta hem beslutanderätten över vår lagstiftning, Sverigedemokraterna vill ta hem det kommunala och regionala självstyret till Sverige. Vi styrs av principen att varje land ska kunna avgöra sin egen framtid.

En reformation av EU-fördraget är högst angeläget att göra då vi värnar nationell, kommunal och regional självbestämmande. Det krävs så vi får det EU medlemskap som svenska folket röstade om 1994.

Heikki Klaavuniemi

Regionråd (SD)