Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Byggboom. Det nya trygghetsboendet i Hunnebostrand invigdes nyligen.

Exploatera fler villatomter för åretruntboende

Trots byggboom i Sotenäs – det räcker inte.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Sotenäs kommun har lyckats vända den negativa befolkningsutvecklingstrenden genom att fler åretruntboende väljer att bosätta sig i kommunen. Fler kommuninvånare bidrar till ett större skatteunderlag och möjligheter till att bibehålla en hög kvalitet och service för kommunens medborgare och företag.

Det finns en mycket stor efterfrågan på bostäder och olika boendeformer i Sotenäs kommun. Det är viktigt att hitta en balans för att kunna bejaka och tillgodose tillgången på ett varierat utbud av bostäder i kommunen.

Positivt är att vi är inne i en byggboom där minst 335 bostäder prognoseras under 2016 – 2018. Flera privata aktörer väljer att satsa på nyproduktion av bostäder i Sotenäs. Vid Kungskullen i Kungshamn byggs 28 BoKlok-radhus lämpliga för åretruntboende. På Smögen vid Kleven byggs totalt drygt 200 bostadsrätter och vid gamla syfabriken i Hunnebostrand 22 bostadsrätter. Många köps av delårsboende, vilket ger ett bra tillskott för företagare inom turistnäringen, som utgör nästan tio procent av kommunens totala bruttoregionalprodukt. Den stora efterfrågan på bostadsrätter, villor och villatomter från den privata marknaden bidrar till relativt höga marknadspriser vilket gör att vissa samhällsgrupper har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden.

Det finns en stor efterfrågan på varierat utbud av hyresrätter från ungdomar, äldre samt barnfamiljer som vill bosätta sig i kommunen. Därför väljer Sotenäsbostäder att satsa på att bygga mindre och prisvärda hyreslägenheter till dessa målgrupper. För en tid seda invigdes det nya trygghetsboendet (70+) i Hunnebostrand med totalt 16 lägenheter som består av ettor på 35 kvadratmeter och tvåor på 45 kvadratmeter. Det finns lågtgående planer att satsa på samma koncepthus och bygga tre Kombohus mini i Väjern för att tillgodose det lokala behovet av billigare hyresrätter hos unga och äldre. I Väjern finns även planer på att satsa på två flervåningshus med cirka 50 prisvärda hyreslägenheter och 16 villatomter. Vid Ekelidsberget i Bovallstrand planeras nu fyra villatomter till den kommunala tomtkön och sex villatomter från den privata markägaren. Här finns också möjligheter att bygga flerfamiljshus.

Fler bostäder och boendealternativ innebär en ökad rörlighet på bostadsmarknaden vilket ökar möjligheten till om- och inflyttning i kommunen. Sotenäs kommun måste dock sätta högsta prioritet på att få fram prisvärda kommunala villatomter för att tillmötesgå den stora efterfrågan som finns i kommunens olika samhällen. I dag står cirka 220 personer i den kommunala tomtkön och det finns i dagsläget få tomter till salu. De senaste tre åren har inga nya områden exploaterats. Sotenäs kommun måste utnyttja de markområden där det finns möjlighet att kunna erbjuda människor att bygga och bosätta sig i kommunen.

Glädjande nog är flera policydokument i form bostadsförsörjningsprogram och markanvisningspolicy på gång. Det kommer att vara en utgångspunkt för kommunens långsiktiga bostadspolitik. Tillgången till ett varierat utbud av bostäder och boendeformer är avgörande för att behålla våra åretruntboende och för att attrahera nya affärsverksamheter, arbetstillfällen och fler helårsboende.

Daniel Nordström (M)