Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Denna artikel ingår för dig som är kund.

Föräldrar måste ta sitt ansvar

Håkan Kindstedt (L): Kommunen måste kräva att föräldrar skriver under regler som ska gälla i skolan.

När hot, våld, och skadegörelse ökar i några av Lysekils skolor - då måste man stoppa den negativa spiralen. Lysekils skolor ska ha nolltolerans mot hot, våld, alkohol, droger och skadegörelse. Elever som inte kan följa ordningsregler och begår upprepade eller allvarligare typer av brott, ska stängas av från skolan och i vissa fall omplaceras.

Du läser nu en av dina fria artiklar på bohuslaningen.se

Det är dags att försvara friheten för de elever som vill ha studiero och trygghet. En trygg skolmiljö gör att eleverna istället kan fokusera på kunskap och lärande. Det ökar chanserna att få bestämma över sitt eget liv och sin egen framtid.

Alla elever i Lysekils kommun har rätt till en god och kvalitativ utbildning så att de kan få möjlighet att bestämma över sitt eget liv och sin egen framtid. För att det ska vara möjligt måste undervisningen hålla hög kvalitet och läraren måste få leda undervisningen. Dessutom måste skolorna kunna erbjuda alla elever en skola med studiero och trygghet. En lugn och trygg skolmiljö för Lysekils kommuns elever är en fråga om likvärdighet i utbildningen.

Liberalerna vill införa kommunala riktlinjer för studiero. Kommunens riktlinjer för studiero ska då stramas upp och tydliggöras. Alla elever, oavsett i vilken skola de går i, har rätt till arbetsro under lektionstid. De centrala riktlinjerna ska återspeglas i varje skolas egna ordningsregler. Varje skolas ordningsregler ska vara tydliga, välförankrade och uppdateras med jämna mellanrum. Det ska finnas konkreta mål som ska följas upp regelbundet.

Det är ett föräldraansvar att till exempel se till att barnet kommer i tid till skolan, att respektera de regler som skolan sätter upp och att hjälpa till med läxläsning. Som ett led i förankringen av ordningsreglerna samt föräldraansvaret, ska föräldrarna skriva under att de tagit del av, förstått och ställer sig bakom regler och ansvarsfördelning. Liberalerna vill att Utbildningsnämnden senast under våren 2019 ska ta fram riktlinjer och material till skolorna och föräldraansvaret ska kommuniceras skriftligt från höstterminen 2019. Där behöver det också framgå vilka regler som eleverna ska förhålla sig till och vad som händer om reglerna inte respekteras. Vi vill också att varje skolas ordningsregler omfattar hur eleverna ska bete sig mot varandra på internet; lokala ordningsregler för Facebook, Snapchat och andra populära forum där barn och ungdomar umgås.

I Lysekils kommuns skolor ska det råda nolltolerans mot våld och kränkningar. Detta benämns ibland som mobbning, vilket är ett missvisande begrepp då det ofta handlar om till exempel hot, våld, ofredande, sexuellt våld och ofredande, stöld och skadegörelse. Våldsamma elever innebär ofta hot, inte bara mot andra elever, utan också mot lärare och annan personal. Liberalerna vill att endast evidensbaserade metoder ska användas. Skolan ska alltid kontakta föräldrar till utsatta och gärningspersoner inom 24 timmar.

Skolforskning pekar tydligt på att lugn, ro och ordning är av avgörande betydelse för att elever ska nå goda studieresultat. Inom Liberalerna vet vi att det är de elever som bäst behöver skolans stöd som är de stora förlorarna då det är stökigt i skolan. De och alla andra elever som varje dag gör ett fantastiskt arbete i skolan förtjänar en god lärandemiljö präglad av ordning och reda.

Håkan Kindstedt (L)

Ordförande Liberalerna Lysekil, Ledamot Utbildningsnämnden