Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Vill inte lämna. Motståndare till Brexit demonstrerade i London under helgen.

Förödande för Sverige om vi lämnar EU

Debatt: Sverigedemokrater och kommunister har fel om EU.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I Bohusläningen har företrädare för både Kommunistiska partiet och Sverigedemokraterna nyligen skrivit om EU och visade sin samsyn i frågan. De ifrågasätter allt från rörligheten, hur vi handlar och konkurrens på en global marknad.

Läs också: Brexit angår oss alla, jag välkomnar Swexit

EU är viktigt för Sverige, svenska medborgare och företag. EU-samarbete har tagit bort hinder för människor att bo, arbeta och studera runt om i Europa. Det har bidragit till jobb och tillväxt. Vi har många svenskar som bor överallt i Europa där de lever, arbetar och studerar, men vi har också många européer som bor och verkar i Sverige. De bidrar med kompetens som vi kanske tidigare saknat i våra företag.

Människor som arbetar här kombinerat med samarbetet inom EU gör att våra svenska företag kan växa och anställa fler människor. Växande företag och samarbete är något som gynnar Sverige då nästan tre fjärdedelar av svensk export till resten av Europa.

Storbritanniens utträde ur EU riskerar att försämra deras företags konkurrenskraft och i en tid av globaliseringen är handel och utbyte med andra allt viktigare. Det behövs mer av det, inte mindre. Om Sverige skulle gå samma väg vore det förödande för svenska företag och vår export samt att det skulle bli än svårare att rekrytera kompetent personal till våra företag.

EU ger också verktyg för att lösa de stora utmaningarna som saknar gränser. En av vår tids största utmaningar handlar om att hejda och lösa den globala klimatkrisen. EU möjliggör det samarbete som krävs för att vi ska ställa om till ett mer fossilfritt och miljövänligt samhälle och minska länders klimatpåverkan.

Jag har under veckan besökt Bryssel för att diskutera EU:s forskningspolitik. EU har idag världens största forskningsprogram, Horizon 2020, som omfattar 80 miljarder euro under sju år. Det innefattar allt från satsningar på världsledande grundforskning till att stötta småföretags innovationer. Det bidrar till att stärka Europas industriers konkurrenskraft, lösa samhällsutmaningar och öka tillväxten.

EU-samarbetet har självklart utmaningar. Byråkratin behöver minska och effektiviteten öka. Centerpartiet vill att EU blir smalare men vassare. Det behövs mer fokus på de stora, gemensamma utmaningarna. Det kan man dock bara påverka som medlem.

EU bidrar till jobb och tillväxt i både Sverige och Bohuslän, vilket är helt avgörande för vår välfärd. Det har även skapat helt nya möjligheter för människor att bo, arbete och studera runt om i Europa. EU-samarbetet bör därför både värnas och utvecklas, för att stärka välståndet och klara de stora globala utmaningarna.

 

Fredrik Christensson (C)

Riksdagsledamot Bohuslän