Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Skribenten är kritisk till hur personer med psykisk ohälsa behandlas nu under coronapandemin. Bild: Henrik Montgomery/TT
Skribenten är kritisk till hur personer med psykisk ohälsa behandlas nu under coronapandemin. Bild: Henrik Montgomery/TT

Förakt mot de sköra att endast erbjuda en skärmläkare

Nu i covid-19-tider talas det om att de psykiskt sköra drabbas hårt. Det är sant – men faktum är att de alltid blivit nedprioriterade.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Jag har en nära anhörig som lider av psykisk ohälsa och som frekventerat vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningen i Munkedal under flera år. Psykolog och läkare är något som knappt existerar där, det kan bli ett besök vartannat eller vart tredje år i bästa fall. Dock erbjuds numera läkarbesök per Skype (även före covid-19), en grekisk läkare stationerad i Grekland skall möta dessa bräckliga, ibland suicidala människor.

En läkare som aldrig tidigare träffat patienten (och förmodligen aldrig träffar personen igen) skall under 15–20 minuter ordinera vård (psykofarmaka). Det är ett sådant förakt för människor i svår nöd som behöver en mänsklig kontakt – att möta en ”skärmläkare” med bristfällig svenska och förklara sin livssituation.

Vid ett tillfälle för några år sedan hamnade min nära anhörig på psykakuten på Näl. Där träffade hen en vikarierande läkare som förklarade att han vägrade att skriva ut psykofarmaka till en patient som han aldrig kommer att träffa igen och inte kan utvärdera medicineringen för. Så trodde jag att vården fungerade!

Och vad kostar detta ”utlandsäventyr”, NU-sjukvården?

Förtvivlad anhörig

Svar direkt:

Bristen på psykologer och specialistläkare inom psykiatri är en av våra stora utmaningar. Samtidigt är tillgängligheten till vård när psykisk ohälsa uppstår vår kanske högsta prioritet.

För att lösa läkarbristen inom psykiatrin har vi ett ambitiöst utbildningsprogram av blivande specialister, så kallade ST-läkare. Vi arbetar också aktivt med att rekrytera specialister både från andra delar av Sverige och Europa.

Digitala vårdmöten är ett viktigt komplement till att möta sin läkare fysiskt på mottagningen. Nu, under rådande pandemi, har det blivit ännu tydligare, då många av våra patienter är oroliga för att röra sig i samhället på grund av smittspridning. Då kan vi i stället genomföra besöket digitalt, och patienten är kvar hemma.

Det finns också gott forskningsstöd som visar att internetförmedlad psykologisk behandling är effektiv vid lindrig till medelsvår problematik

Det läkarbesök som beskrivs i insändaren skedde med en av våra medarbetare som i perioder arbetar på plats på våra mottagningar och i perioder arbetar på distans Grekland. Han har arbetat en längre tid i Sverige och pratar god svenska, men av privata skäl behöver han vistas i Grekland i perioder. Här har möjligheten till digitala vårdmöten gjort att vi har kunnat behålla en eftertraktad medarbetare. Det är vi mycket glada för. Detta innebär också att vi kan erbjuda en kontinuitet avseende läkare för våra patienter på mottagningen.

Digitala vårdmöten/läkarbesök ska som huvudregel inte vara det enda alternativet, utan ses som ett komplement till exempelvis kurator- eller sjuksköterskebesök.

Under 2019 genomförde NU-sjukvården en stor brukarundersökning för all vuxen psykiatrisk öppenvård. Det var en extern undersökning som utfördes av brukarnätverket NSPHiG och inkluderade svar från 585 av våra patienter i Fyrbodal. Det är sannolikt den största brukarundersökning som genomförts i hela Sverige.

Undersökningen visade att de flesta (70 procent) av våra patienter upplever att de får den kontakt med den psykiatriska vården som de behöver. Det är bra med tanke på bristen på utbildad personal, men vi är inte nöjda förrän vi uppfyller vårt mål om att minst 90 procent av patienterna ska få snabb tillgång till psykiatrisk öppenvård när behov uppstår, i enlighet med vårdgarantin.

Vi planerade också att genomföra en brukarenkät om just våra digitala vårdmöten nu i våras. Denna enkät har pausats på grund av den rådande situationen men kommer att genomföras efter sommaren.

Har du som anhörig ytterligare frågor om våra behandlingar/uppföljningar i allmänna ordalag som du önskar diskutera med oss är du välkommen att höra av dig.

Lisa Alexandersson

Vårdenhetschef, psykiatrimottagningar Lysekil, Munkedal och Sotenäs

Viktoria Skeie

T.f. verksamhetschef, Psykiatriska kliniken