Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Covid-19 har satt stopp för stora arrangemang med folksamlingar i år, och därmed även omöjliggjort en medborgardialogdag, skriver Anna-Lena Heydar (S) och Stefan Skoglund (S). (Arkivbild) Bild: Andreas Engblom
Covid-19 har satt stopp för stora arrangemang med folksamlingar i år, och därmed även omöjliggjort en medborgardialogdag, skriver Anna-Lena Heydar (S) och Stefan Skoglund (S). (Arkivbild) Bild: Andreas Engblom

Föredömligt när ni engagerar er – här är våra svar

Det är roligt när medborgare engagerar sig och vill medverka till utvecklingen i vår stad. Vårat gäng har många gånger skrivit insändare och drivit frågor i den lokala tidningen. Många av dessa är frågor som även politiska partier driver.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Svar till Vårat gäng

LÄS MER: Uddevallas politiker måste gå till handling

I den senaste insändaren återkommer de projekt som är aktuella på den politiska dagordningen. Många av dem har man kunnat följa i Bohusläningen, i både artiklar och insändare. Även på kommunens hemsida finns flera av projekten presenterade och går att följa utvecklingen av, så det är ett av de tips vi kan ge alla medborgare – gå in på Uddevalla.se och redan på första sidan kan man läsa om de projekt som ni efterfrågar information om. Dialog har vi politiker dagligen med medborgare: på stan, i föreningslivet, i öppna möten och i vardagsarbetet.

Om ni menar en mer organiserad medborgardialogdag, så har, som ni säkert är medvetna om, covid-19 satt krokben för många av de vanliga arrangemangen.

Tillfällen då politikerna finns tillgängliga för medborgarnas frågor och diskussioner om vår vackra kommuns utveckling med detta forum samt direktkontakt är också bra forum.

Här följer korta och konkreta svar på era direkta frågor:

Brandstationen: Detaljplanen är klar. Projektering och framtagande av upphandlingsunderlag har påbörjats.

Översvämningsskyddet: Ångbåtskajen är snart klar. Det fortsatta arbetet görs av en projektgrupp. Utredningsfasen är klar, projektfasen beräknas genomföras under 2021–2022. Därefter kommer en plan för genomförande att tas.

Badhuset/Rimnersområdet: När den nuvarande politiska majoriteten tog över, uttryckte vi tydligt att inget kommer att göras som fördröjer en badhusbyggnation för Uddevallaborna. Den grupp som är satt att jobba fram projektet, har upphandlat ett partneringavtal. Det innebär att kommunen tillsammans med det upphandlade byggbolaget driver projektet framåt.

För att kunna bygga ett badhus på Rimnersområdet, måste det samordnas med flera andra idrottsverksamheter, som redan finns på området. Det är detta som nu är högsta prioritet att utreda, samtidigt som själva badhusbyggnationen upphandlas. Ett mycket tajt schema, som kräver många bollar i luften samtidigt. Flytt av både elledningar och vattenledningar projekteras och ska genomföras, arkitekter är upphandlade och har tagit fram skisser på hur ett badhus på Rimnersområdet skulle kunna se ut. Kort och gott, projektet drivs framåt effektivt och kompetent.

LÄS MER: Med en satsning på en halv miljard följer flera frågor

Uddevallaborna har all anledning att vara stolta över vårt fina centrum och tala väl om vår stad

Centrumutveckling: Kommunens ansvar för det offentliga rummet, som möjliggör för privata initiativ att etableras, genomförs fortlöpande. Fritt wifi finns nu i hela centrum. Norra Drottninggatan och Sundbergs torg färdigställs inom kort. Därefter påbörjas den östra delen av Kungsgatan och beräknas stå färdig till nästa sommar. Uddevallaborna har all anledning att vara stolta över vårt fina centrum och tala väl om vår stad.

Trygghetsfrågor: En BRÅ-grupp arbetar under ledning av kommunens säkerhetssamordnare för att skapa samordnade, trygghetsskapande insatser i hela kommunen. Väktare har satts in i centrum för att stärka det arbetet. Kameraövervakning är på gång. Klottersaneringssamverkan finns och dialog mellan kommunen och polis sker löpande kring dessa brott samt buskörning eller annan störande verksamhet. Bra om fler hör av sig till polisen och trycker på kring vad de prioriterar att lägga sina resurser på.

Besöksnäringen: Samarbetet mellan kommunens bolag, Uddevalla Turism, och Destination Uddevalla är mycket god och arbetet fortgår med att ta fram en gemensam strategi för besöksnäringen, en viktig grund för hur vi ska forma en framtida besöksnäringsorganisation.

Stadshus i centrum/kulturhus: Detta är ett stort projekt som kommer att kräva politiskt mod och enighet. Vi socialdemokrater tror ändå att det finns starka skäl till att Uddevalla ska vara ett kulturcentrum för Bohuslän och därför möjliggöra en sådan satsning där stadshus kan ingå. Vi ställde oss därför bakom det privata projektet som, tyvärr, röstades nej till i kommunfullmäktige förra mandatperioden. När nästa initiativ kommer, hoppas vi kunna få en majoritet för detta så besöksanledningarna till centrum ökar.

Anna-Lena Heydar

ordförande

Stefan Skoglund

kassör

Socialdemokraterna i Uddevalla