Bohusbanan.
”En upprustning av Bohusbanan/Lysekilsbanan kan, med de förutsättningar för hamnverksamhet som finns i Lysekils kommun, möjliggöra utvecklingen av kombinationen järnvägs- och fartygstransporter.” Bild: Karl af Geijerstam

Upprustning av Bohusbanan och Lysekilsbanan behövs

Vi står inför ett akut klimathot, och när Sverige planerar för framtiden måste vi alltid ha det i åtanke. Vi behöver hitta sätt att skapa jobb och en stark välfärd i hela landet, utan att det belastar klimatet på ett ohållbart sätt. Därför ser vi regeringens infrastrukturproposition som en stor besvikelse.

ANNONS

Både vägnät och järnvägar är i dåligt skick och kräver bättre underhåll. Det är statens ansvar att de här behoven tillgodoses. Men pengarna regeringen satsar i sitt förslag räcker inte på långa vägar. I stället föreslås satsningar på nya motorvägar i storstäderna. Ett sådant förslag lämnar inte bara bruksorter och landsbygder i sticket, det tar inte heller hänsyn till klimatmålen.

LÄS MER:Mot en skenande klimatkris finns inget vaccin

Vi i Vänsterpartiet tycker inte att dåligt underbyggda prognoser om ökad bilism ska styra satsningarna på infrastrukturen. De måste i stället styras av våra målsättningar för klimat och miljö, samtidigt som de tillgodoser människors behov av transporter. Det behövs investeringar som är både mer ambitiösa och mer genomtänkta. Därför satsar vi i vårt förslag 170 miljarder mer än regeringen. Det är pengar som i första hand ska användas till att ta igen det allvarligt eftersatta vägunderhållet i landsbygder och till att rusta upp och bygga ut järnvägen. Här i Fyrbodal vill vi i Vänsterpartiet till exempel satsa på att rusta upp och bygga ut Bohusbanan/Lysekilsbanan, vilket skulle hjälpa både boende och lokal industri.

ANNONS

Det finns sedan länge ett lika efterfrågat som tillbakahållet behov av järnvägstransporter från Lysekils hamn. En upprustning av Bohusbanan/Lysekilsbanan kan, med de förutsättningar för hamnverksamhet som finns i Lysekils kommun, möjliggöra utvecklingen av kombinationen järnvägs- och fartygstransporter. Den unika inseglingsrännan för stort tonnage som finns i Brofjorden i Lysekils kommun kan, vid en satsning på djuphamn där, bidra stort till nödvändiga energibesparingar och allmän miljöförbättring. I det omställningsarbete för klimatet som påbörjats, finns en enorm potential om utvecklingsblocket järnvägar/sjövägar får ta över merparten av de långa vägtransporterna.

LÄS MER:Om vi menar allvar med miljömålen – satsa på Lysekilsbanan

Vi föreslår att nya stambanorna blir till ett separat projekt med egen budget och högsta prioritet så att de snabbt kan färdigställas. Vi satsar också på att bygga ut bredbandsnätet över hela landet. Det är investeringar som kommer göra det möjligt för företag och industrier i bruksorter och landsbygder att utvecklas på ett grönt och hållbart sätt, och som gör det möjligt för människorna som lever där att bo kvar. I städerna vill vi prioritera satsningar på kollektivtrafik och cykelbanor, i stället för att bygga städerna på massbilism. På så sätt har vi en bättre chans att möta klimatmålen och skapa hållbara och inkluderande städer.

Det är stora investeringar vi föreslår, men de är också helt nödvändiga. En välfungerande infrastruktur är ett måste för att hela Sverige ska kunna blomstra, och stora statliga satsningar är den enda vägen dit. Sådana investeringar skapar dessutom jobb, både genom själva byggandet och genom de förbättrade kommunikationerna. Vi är inte i ett läge där fega, försiktiga satsningar och halvmesyrer räcker till. Vi lever med ett akut klimathot, och med massarbetslöshet efter pandemin. Det är nu vi måste våga satsa ordentligt, för klimatet och hela svenska folket.

ANNONS

Erik Järvelä (V)

distriktsordförande Vänsterpartiet Fyrbodal

Jens Holm (V)

klimatpolitisk talesperson och ordf riksdagens trafikutskott

Jessica Thunander (V)

riksdagsledamot