Svårt att tro att det blir nej till Preem

Sverige och SIDA borde lägga mer energi och resurser på klimatåtgärder utomlands

ANNONS

Jag har lyssnat, läst och tagit till mig synpunkter och fakta från bland annat länsstyrelsen i Västra Götaland, professor emeritus Lennart Bengtsson, miljökloke Göran Wärmby, professor Christian Azar. Professor Rockström tycker jag är mer populist än vetenskapsman i denna fråga.

Vad kommer nu MMÖD, Mark- och miljööverdomstolen att säga? Jag har mycket svårt att tro att de kan säga ”nej”. Detta utifrån tidigare domslut i Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt samt Preems kompletteringar samt andras yttranden. Ett tydligt ”ja” kanske det inte heller kan bli, då regeringen har och vill ha sista ordet.

Miljöpartiet har ju lyckats att få med sig S-regeringen på att överpröva MMÖD arbete / utlåtande. Detta politiska inhopp i en pågående rättsprövning är mycket anmärkningsvärd. Det är första gången i Sverige och inte ovanlig i vissa länder, som vi i övrigt inte vill likna. Denna överprövning är nu dessutom föremål för någon form av hantering inom EU.

ANNONS

Vi kan spekulera mycket kring regeringens ställningstagande efter ett OK eller ”nästan” OK från MMÖD. Skjuter man på beslutet till efter nästa val, spricker regeringen eller ??

Jag avstår här från att peka på alla positiva fördelar med Preems utbyggnad.

Avslutningsvis enbart två fakta, Sveriges utsläpp är idag 1/1000 av de globala koldioxidutsläppen. EU:s handel med utsläppsrätter, som Sverige måste följa, innebär att Preems ökade utsläpp av koldixid efter en utbyggnad kompenseras inom EU så att EU:s samlade utsläpp ej ökar.

Sverige och SIDA borde lägga mer energi och resurser på klimatåtgärder utomlands till exempel i Asien, där marginalnyttan av varje insats är mycket högre än mycket vi gör här hemma.

Klimatfrågan är global och inte enbart en fråga för Lysekil och Sverige. Detta borde alla tänka på.

Säg ja till Preems ansökan.

Lars T Hansson