Hyresgästföreningen måste sluta blanda ihop korten om fri hyressättning, skriver Petra Ohldin Lampinen.
Hyresgästföreningen måste sluta blanda ihop korten om fri hyressättning, skriver Petra Ohldin Lampinen. Bild: Terje Pedersen/TT

Oseriöst och vilseledande om fri hyressättning

Fri hyressättning i nyproduktion kommer leda till att hyresgäster får större valmöjligheter att vara med och påverka sin hyresrätt och det kommer skapa ett större utbud av boenden som bidrar till att minska bostadsbristen. Det kommer inte påverka hyran i befintliga hyresrätter.

ANNONS

Replik till Hyresgästföreningen

LÄS MER:Så mycket kan Uddevallabornas hyror höjas

Hyran för nyproducerade lägenheter kommer att sättas i förhandling mellan hyresgäst och fastighetsägaren, vilket skrämmer Hyresgästföreningen som då kommer förlora förhandlingsersättningen i dessa fall. Av Hyresgästföreningens utspel att döma räds de även att förlora förhandlingsersättningen för det befintliga beståndet, vilket även skulle rubba deras maktposition samt veto.

Som ett resultat av Januariöverenskommelsen pågår just nu några statliga utredningar som kan komma att påverka bostadsmarknaden och dess aktörer. Bland annat utreder regeringen fri hyressättning i nyproduktion. Detta har satt fart på Hyresgästföreningen som påstår att fri hyressättning i nyproduktion skulle påverka hyrorna i det befintliga beståndet, vilket inte stämmer. Här måste Hyresgästföreningen sluta blanda ihop korten. Att detta skulle skapa högre hyror i det befintliga beståndet är ett direkt oseriöst påstående av flera skäl och som vilseleder hyresgäster. Även indikationen från dem om att besittningsskyddet och bruksvärdessystemet skulle slopas, det finns det ingen som påstår.

ANNONS

Det förslag som nu utreds rör enbart fri hyressättning i nyproduktionshyror och kommer inte påverka hyran för en enda befintlig hyresgäst. Det kommer att öppna möjligheten att utveckla ett mer varierat utbud av hyresrätter, som bättre möter bostadskonsumenternas behov. Från enkla hyresrätter med lägre hyror till exklusiva sådana. Bostadsbyggandet kan öka, och alltså inte bara rent numerärt utan med just de varianter som efterfrågas. Som en följd av detta kommer de oriktiga hyresförhållandena att minska, som otillåten andrahandsuthyrning där människor som är desperata efter en bostad kommer utnyttjas med olagliga villkor. Hyresmarknaden kommer därmed blir mer hållbar och väl fungerande, samt boendet tryggare.

LÄS MER:Så mycket vill kommunala hyresvärdarna höja hyran

För att hyresrätten fortsatt ska kunna vara en attraktiv och viktig boendeform för många krävs dock även en översyn och utveckling av bruksvärdessystemet. Med de två ytterligare pågående utredningarna som är ett resultat av Januariöverenskommelsen, kommer möjligtvis förutsättningarna öka för att fler får tillgång till ett hem. Det handlar dels om Hyreskommissionen som ska sammanställa hur lägesfaktorn och lägenhetens kvalitéer bättre kan beaktas i hyressättningen. Den andra utredningen adresserar hur hyresförhandlingarna kan bli mer effektivare, med bland annat en oberoende tvistelösningsmekanism när förhandlingar strandar. Om detta blir verklighet så kommer även här Hyresgästföreningens makt och veto att vara ett minne blott.

ANNONS

Som branschorganisation kommer vi alltid verka för en väl fungerande fastighetsmarknad, bidra till samhällsutvecklingen och medverka till att fler får tillgång till ett tryggt boende.

Petra Ohldin Lampinen

näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Uddevallakretsen