"Sverige är inte hotat. Ryssland är hotat. Och Sverige medverkar till det”, skriver Erni och Ola Friholt.
"Sverige är inte hotat. Ryssland är hotat. Och Sverige medverkar till det”, skriver Erni och Ola Friholt. Bild: Pontus Lundahl/TT

Ryssland pekas på felaktiga grunder ut som ett hot mot oss

Pål Magnusson ställer frågan om inte våra exempel på demonisering i sin tur kan tolkas som demonisering. Ja, så sker mycket ofta. Men för att kallas demonisering måste ett påstående kunna visas vara osant och påhittat i ett visst syfte. Låt oss ta ännu ett exempel från USA:s agerande i världspolitiken.

ANNONS

Svar till Pål Magnusson

LÄS MER:Vad är poängen när ni själva demoniserar?

USA:s civila och militära ledare beskyller olika länders ledare för hotfullt uppträdande. Ta exemplet Irak. Saddam Husseins diktatur påstods inneha massförstörelsevapen i form av atomvapen, stridsgaser och andra avancerade vapen och sades utgöra ett hot mot USA och världen. Oberoende forskare konstaterade att beskyllningarna saknade grund, men i kraft av sin militära styrka fullföljde USA-ledarna sin avsikt och bombade sönder Iraks samhällsfunktioner och förgiftade landet med utarmat uran. Avsikten: förstöra sju stater på fem år, enligt generalen Wesley Clark, och stärka sin världsmakt. Iran och Libanon återstår.

Sovjet agerade likartat i Ungern 1956 och i Tjeckoslovakien 1968. Men som budbärare om USA beskylls vi för att gå motpartens ärenden. Lätt gjort, eftersom halva svenska folket uppfattar demoniseringen som faktum och inte som osanning.

ANNONS

I dag utsätts Ryssland och dess ledare för daglig demonisering, som på förvrängda och ibland obefintliga grunder pekar ut ryskt hot mot Sverige, Östersjöområdet, grannstaterna och hela Västeuropa. Den sannolika avsikten är att få Sverige att upprusta, köpa dyra vapensystem och gå in i Nato. Det sannolika stärks av fakta, men vår statsledning och vår media är inlemmade i Natopolitiken och spelar med.

Ofta har vi påpekat Natos enorma militära, ekonomiska och numerära överlägsenhet över Ryssland och det dagliga närmandet med vapen, baser och manskap till Rysslands gränser. Men dessa fakta tycks inte påverka opinionen. Demoniseringen fungerar. Faktum kvarstår: Sverige är inte hotat. Ryssland är hotat. Och Sverige medverkar till det.

Pål nämner rätten att kritisera och debattera. Tyvärr är det ofta faktafattigt tyckande som torgförs. Vi demoniserar inte USA eller Nato. Vi meddelar fakta. I dessa augustidagar med mognande blåbär och björnbär vill vi att detta består för barn och barnbarn. Vi agerar mot upprustning och klimathot.

Erni och Ola Friholt