Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Konflikt. Kommunen vill inte att eleverna ska missa ordinarie lektioner för instrumentlektioner.

Fel av politiker att centralisera musikskolan i Munkedal

Förälder: Kommer inte musiklärarna ut till skolorna blir det många, många mil i bilen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Efter ett troligtvis inte så genomtänkt tjänstemannabeslut av skolchefen, så blir konsekvensen denna, att samtliga föräldrar till barn som spelar inom kommunala musikskolan måste köra till och från Kulturhuset en gång varje vecka i cirka 35 veckor om året, för att mitt/mina barn ska kunna få 20 minuters spellektion.

Jag efterlyser ett helhetsperspektiv ifrån er ansvariga politiker. Är det verkligen rimligt att vi som är den kommun som kör mest bil i Sverige ska tvingas köra ännu mer, var är miljötänket? I stället för att som nu, åker det ut fyra musiklärare, två dagar per vecka för att kunna ge eleverna musikundervisning i Svarteborg respektive Sörbygden. I mitt fall hade mitt bilkörande ökat med cirka 160–170 mil per år multiplicerat med sju år ger 1 120–1 190 mil i ökad bilkörning.

Jag som kommuninnevånare läser om de tre miljonerna i statliga medel som kommunen blivit tilldelade för att öka attraktionskraften och få fler att bosätta sig här, en kultur och musikskola som fungerar bra i nuvarande form är en viktig del för trivseln, i synnerhet i en till ytan stor kommun utan fungerande kollektivtrafik.

Detta är en av konsekvenserna av beslutet.

En motivering från kommunen angående ändring av undervisningstiden, är att eleverna tappar för mycket av skolundervisningen. Tappet är motsvarande en dag per termin. Som förälder till ett barn som spelade i sju år kan jag lugn konstatera att den eventuella undervisningsförlusten var försumbar. För när musikläraren lägger schemat sker det i samråd med både klasslärare och förälder för att undervisningen ska påverkas så lite som möjligt.

Låt oss som föräldrar avgöra om vilka tider våra barn ska vara lediga på, det är vi kapabla till. För vill kommunen öka på sina elevers kunskaper så vet jag av erfarenhet att ni har mycket större bekymmer med utebliven hjälp och stöd och brister i upprättande av åtgärdsprogram med mera att ta itu med.

Att gå iväg i 20/25 minuter i veckan för att spela/sjunga är att utvecklande för hjärnan och tänkandet. Du tränar öga-hand koordination och läsriktning, du räknar takter för att spela på rätt ställe och övar samarbete först med musikläraren, lite senare i någon typ av grupp/ensemble, dessa finns för samtliga instrument redan från första terminen. Alla dessa förmågor bär du senare med dig in i klassrummet och vidare i livet.

Så, du ansvarig politiker i Munkedal, ta ditt ansvar och redogör dina motiv för ändrade undervisningstider i kommunala musikskolan. Jag och många med mig väntar på era svar. Har jag och många andra innevånare tur, kan Åsa Karlsson stå i år igen i Parken den 6 juni, och tacka Munkedals blåsorkester för god pr för kommunen, så att den även i framtiden kan få nya musiker som gör god pr.

Anne, förälder