Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
STOCKHOLM 2016-04-29
Flyttfirma lastar in möbler i flyttbil.
Foto Hasse Holmberg / TT Kod 96
 Bild: Hasse Holmberg / TT
STOCKHOLM 2016-04-29 Flyttfirma lastar in möbler i flyttbil. Foto Hasse Holmberg / TT Kod 96 Bild: Hasse Holmberg / TT

Flyttskatten fungerar retroaktivt och bör omedelbart avskaffas

Detta strider mot den svenska grundlagen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Den så kallade flyttskatten är delvis till sin natur retroaktiv. Detta gäller de uppskovsbelopp som inträtt före den nya lagens ikraftträdande, det vill säga uppskovsbelopp som inträffat före 2008.

Vid analys av ett överklagandefall anges i domskälen att Lagrådet talar om räntebeläggning av uppskovsbeloppet. Detta är ett uttryck, som politikerna myntat, för att, som Lagrådet säger, ”… skapa dimridåer kring den verkliga effekten eller det verkliga syftet …”. Det talas inte heller om skatt på kapitalinkomst. Lagrådet säger: ”Även om den ursprungliga tanken varit, att ett slags ränta skulle tas ut, har i lagtexten valts en annan rättsteknisk lösning av den innebörden, att den som har en ersättningsbostad med ett uppskovsbelopp skall ta upp en schablonintäkt. Att kalla det för intäkt är naturligtvis att komma en bit från sanningen. Prefixet schablon antyder också, att intäkten inte är reell utan konstruerad.” Lagrådet säger också att: ”Det går hur som helst inte att dölja att det är fråga om ett skatteuttag …”

Lagrådet har med andra ord klart konstaterat, att det är fråga om en skatt, att den är konstruerad samt att man i lagtexten lagt ut dimridåer för att dölja det verkliga syftet. Enbart dessa uttalanden bör göra att lagen bör rivas upp, för vem vill ha en svensk lagstiftning som gör att lagarna skrivs för att dölja det verkliga syftet. Det är uppenbart att man valt en lagteknisk lösning för att dölja skattens retroaktiva karaktär. Att lagrådet därefter accepterar en lagteknisk lösning, som döljer det verkliga syftet är för mig en gåta.

Regeringsformens text säger. ”Skatt eller statlig avgift får ej uttagas i vidare mån än som följer av föreskrift, som gällde, när den omständighet inträffade som utlöste skatt- eller avgiftsskyldigheten.” Först kan vi konstatera att det är en skatt, dessutom att den intäkt som ligger till grund för skatten är påhittad (konstruerad). Den omständighet som utlöst skattskyldigheten är försäljning/byte av bostad, inte att jag råkar ha ett uppskovsbelopp några år senare.

Lagrådets uttalande för att godkänna den aktuella lagtexten, att ”den skattskyldige kommer således att kunna vara medveten om vad som vid varje tidpunkt gäller i hans fall …” är inte korrekt. Man har inte vid varje tidpunkt kunnat vara medveten om vad som gäller. Detta skulle vara korrekt om tillämpning skett för bostadsförsäljningar som inträffat efter lagens ikraftträdande, d v s efter den 1 januari 2008.

Den som har investerat uppskovsbeloppet i ny bostad har inte kunnat förutse, att man efter något år skulle drabbas av en skatt på sin investering. Denna retroaktiva skatt kan leda till att den nya bostaden måste säljas, något som inte kunde förutses när uppskovsbeloppet uppstod.

Flyttskatten bör omedelbart avskaffas, åtminstone avseende de belopp som uppstått före 2008, eftersom denna del är av retroaktiv karaktär, vilket strider mot den svenska grundlagen.

Kenny Thärnström