Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Vi vill återigen framhålla att vi anser att det viktigaste för oss när det gäller Uddevalla sjukhus är att det fortsätter att utvecklas som specialistsjukhus för planerad vård, skriver Ewy Gahnström och Stefan Skoglund.

Fortsätt utveckla Uddevalla sjukhus som specialistsjukhus

Uddevalla sjukhus är i dag är i stort behov av nya operationslokaler eftersom de som finns är omoderna och inte så funktionella.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Svar till Thomas Ericsson den 2 januari

Vi vill nog påstå att vi under många år, när debatten har pågått som mest, varit aktiva för att bevara vår akutmottagning på Uddevalla sjukhus. Vi förlorade den kampen då våra regionpolitiker beslutade annorlunda. I stället sa man att Uddevalla sjukhus skulle vara ett specialistsjukhus med planerad vård, något som vi också är i behov av inom sjukvården.

Vi gör bedömningen att vi bäst gagnar våra medborgare genom att avsluta den 20 år gamla diskussionen och se framåt.

Inom kirurgin finns redan i dag en betydande del av den planerade verksamheten på Uddevalla sjukhus, och det skulle vi gärna se mer av. Sjukhuset har bröstcancervård med en mycket bra tillgänglighet och fina medicinska resultat och ligger i topp nationellt efter ett framgångsrikt arbete för patienter med cancer i urinblåsan.

Här finns palliativ vård med mobila team som ger vård och trygghet till patienter i livets slutskede och deras anhöriga och här finns ett av regionens centra för ortopedisk ryggkirurgi. Det är några exempel på den viktiga vård som bedrivs på Uddevalla sjukhus och många fler kan nämnas.

Uddevalla sjukhus är i dag är i stort behov av nya operationslokaler eftersom de som finns är omoderna och inte så funktionella. Vi har fått uppgifter från Västra Götalandsregionen om att en till- och ombyggnad beräknas vara påbörjad 2019 och klar 2022. Vi förutsätter och välkomnar den informationen om en investering på cirka 500 miljoner kronor som är nödvändig för att göra Uddevalla sjukhus komp- lett.

Slutligen vill vi återigen framhålla att vi anser att det viktigaste för oss när det gäller Uddevalla sjukhus är att det fortsätter att utvecklas som specialistsjukhus för planerad vård. Vård som är lika betydelsefull för medborgarna i Fyrbodal som den akuta vården är.

Ewy Gahnström (V)
Kommunalråd
Stefan Skoglund (S)
Ordförande i socialnämnden
Uddevalla