Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Det är inte helt enkelt att förstå hur badhuset ska få dubbelt så många besökare när det läggs på Rimnersområdet, menar Lars Nilsson. Bild: Lasse Edwartz
Det är inte helt enkelt att förstå hur badhuset ska få dubbelt så många besökare när det läggs på Rimnersområdet, menar Lars Nilsson. Bild: Lasse Edwartz

Frågetecknen kring nya badhuset blir bara fler

I Bohusläningen den 4 januari kan vi läsa om det nya badhuset som ska byggas på fotbollsplanerna utanför Rimnersvallen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Kommundirektör Peter Larsson nämner i artikeln att kommunen innan det senaste valet hade beslutat att det nya badhuset skulle placeras i centrum. Som vi alla vet nystartades Uddevallapartiet inför förra valet. Uddevallapartiet kunde efter valet påverka så att det redan tagna beslutet om placeringen av det nya badhuset kunde rivas upp. Jag kan inte påminna att det i Uddevallapartiets valmanifest stod någonting om att placeringen av det nya badhuset skulle rivas upp. Jag känner spontant att frågor som demokrati och politikerförakt kanske har sin förklaring.

LÄS MER: Kommundirektören om nybygget: "Ett riktigt jäkla bra badhus”

Än en gång visas en tecknad illustration på ingången till badhuset, men det är bara en illustration och enligt artikeln finns ingen färdig ritning! Fakta kvarstår, när besökarna kommer ut från badhuset möts de först av Excercisvägen, efter det kommer järnvägen och efter det en fyrfilig motortrafikled. Det är ett flygfotografi i artikeln som med all önskvärd tydlighet påvisar detta.

Vidare är det tänkt att det nya badhuset ska locka dubbelt så många besökare i framtiden. Uddevalla kommun har tidigare efterfrågat möjliga aktiviteter som lockar till ett levande centrum. Som kommuninvånare är det inte helt enkelt att förstå logiken i detta resonemang när Uddevalla kommun placerar det nya badhuset utanför centrum och på Rimnersvallens fotbollsplaner.

Det nya badhuset ska erbjuda samma möjligheter som dagens badhus, enligt Peter Larsson. Att kopiera befintliga lösningar borde inte vara någon "raketforskning”. Om det nya badhuset inte erbjuder besökarna något nytt, hur ska det då bli dubbelt så många besökare? Vilka aktiviteter ska Uddevalla kommun genomföra för att uppnå detta mål?

LÄS MER: Inget SM utan SM-standard

Det framgår dessutom inte hur dubbelt så många besökare ska ta sig till det nya badhuset. I dag finns det inga kommunala transporter som passerar Rimnersvallen. För att möjliggöra målet med dubbelt så många besökare antar jag att kollektivtrafiken måste byggas ut, ska busstrafiken då använda Edingsvägen? Är detta anledningen att Uddevalla kommun stängt av Edingsvägen mellan den 7/1 och 28/2? Behöver Uddevalla kommun fler bussar?

På den tecknade skissen saknas den luftburna högspänningsledningen som är dragen snett över fotbollsplanerna, detta kan bero på att tecknaren har glömt att markera dessa. Det kan också vara medvetet att ledningarna inte är med på grund av att dessa måste flyttas, alternativt grävas ner vilket i så fall är ytterligare en kostnad.

Argumenten för att placera badhuset på Rimnersvallen fotbollsplaner ter sig ännu mer konstiga.

• Förstöra befintliga fotbollsplaner och belysningsarmatur.

• Badhus och fotbollsarena känns inte som rätt kombination.

• Inga befintliga kommunala transporter.

• Ingen synergi med att besökarna till badhuset bidrar till ett levande centrum.

• Omgivningen runt badhuset är inte den bästa för ändamålet.

• Flytta befintliga högspänningsledningar.

Jag har tidigare skrivit en insändare om att genomföra en folkomröstning om var vi som bor i Uddevalla tycker att det nya badhuset ska byggas. Jag tror att det är bra om Uddevalla kommun genomför folkomröstningen där alla ”korten” är på bordet, då vet majoriteten i Uddevalla var vi vill att det nya badhuset ska byggas, på Rimnersvallens fotbollsplaner eller inte.

Lars Nilsson