Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Släpp byggarna loss. Utan krångliga regler är det lättare att bygga.

Frizoner – en del av en ny bostadspolitik

Debatt: Den svenska bostadsmarknaden fungerar dåligt.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Regeringen visar vilja att förbättra och har nyligen aviserat 22 förslag till åtgärder, men det som krävs för en göra riktig skillnad är att lyfta blicken, ta ett djupt andetag och modernisera lagstiftningen.

De lagar som rör bostadsbyggande är till stor del upprättade efter den verklighet som rådde förra århundradet. Då var de säkert både nödvändiga och relevanta, men mycket har hänt sedan dess. Ett av regeringens åtgärdsförslag för ett ökat bostadsbyggande handlar om en temporär lagstiftning med tillåtelse att göra avsteg från delar av lagstiftningen. Det är ett förslag vi är nyfikna på och vill bidra med inspel till. Vi föreslår att regeringen upprättar ett projekt med frizoner för bostadsbyggande. Syftet är att få fram kreativa lösningar. Projekten följs upp med forskning och utvärderas under programtiden. Sedan kan man ta fasta på vilka delar i regelverken som kan moderniseras permanent.

Låt bostadsrättsföreningar, byggentreprenörer, markägare med flera ansöka om undantag från delar av de nationella regelverken. Ansökan kan gälla ny-, till- och ombyggnad av allt från ett enskilt hus till en hel stadsdel och kan omfatta allt från finansiering, hyressättningssystem, uthyrningsregler och boendestandard till arkitektur och energilösningar. Bara fantasin sätter gränser. En förutsättning är naturligtvis att berörd kommun godkänner ansökan.

Det finns många exempel på omoderna krav i lagstiftningen. Många regler utgår från idén om kärnfamiljen, men i dag varierar hushållens storlek och bostäderna behöver därför också vara mer flexibla. Det finns detaljerade krav på ytor i kök, badrum och passager trots att samma funktion i dag kan lösas på andra sätt utan att för den sakens skull tulla på tillgängligheten. Lägenheter med öppen planlösning måste, enligt regelverket, kunna ändras genom att sätta upp en vägg, vilket gör att ytan och antalet fönster påverkas och därmed även priset. Vidare finns begränsningar för hur skjutdörrar får användas. Listan kan bli mycket lång.

På andra områden har det hänt mer. Det är till exempel inte längre förbjudet för homosexuella att gifta sig. Däremot är det tack och lov förbjudet sedan slutet av 70-talet att slå barn. Trafiken har flyttat från vänster till höger och det är numera tillåtet för andra än staten att sända tv och radio. Att ändra på lagar som rör bostadsbyggande borde också vara genomförbart.

Dagens system kring bostadsbyggande är uppbyggt på flera olika lagar som sträcker sig över många områden. Tyvärr ser vi att de, trots sitt goda syfte, begränsar möjligheten till nytänkande och även motverkar en effektiv kedja från idé till färdig bostad. Frizoner skulle kunna vara ett sätt att skapa den nya bostadspolitik vi behöver.

Ola Månsson

vd Sveriges Byggindustrier

Pernilla Irewährn

Chef BI Uddevalla