Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Gör om, gör rätt, lämna spelet om assistansen!

"Den ökade ansvarsbördan för närstående riskerar att leda till psykisk ohälsa"

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

För varje dag trasas fler liv och familjer sönder i den pågående LSS-krisen. Hur mycket underlag behöver den Socialdemokratiskt ledda regeringen för att agera?

För oss Kristdemokrater är det tydligt att den nya rättspraxisen måste ändras. Det måste återigen vara ett grundläggande behov att få hjälp att andas när halsen proppas igen av slem, eller att äta via en sond när man inte kan äta själv. Rapporter från Socialstyrelsen och Försäkringskassan ger mer än tillräckligt underlag för en lagändring som återupprättar intentionen med LSS (Lagen om stöd och service):

78 procent av de som har fått den statliga assistansen indragen har fått det utan att personernas hjälpbehov har minskat.

15 procent av de som tidigare har haft statlig assistans blir helt utan stöd från kommunerna. Framför allt är det barnen som drabbas.

Den ökade ansvarsbördan för närstående riskerar att leda till psykisk ohälsa.

Möjligheten till delaktighet och självbestämmande minskar för de personer som får andra insatser enligt LSS och Socialtjänstlagen istället för personlig assistans. Därför bedömer Socialstyrelsen att de enskildas egna behov troligen inte tillgodoses i samma utsträckning som när de hade eller kunde ha fått personlig assistans.

Vi håller med regeringen om att kostnader som kan kopplas till fusk och brottslighet måste stoppas. Men det finns inget som visar att situationen otvetydigt är värre inom LSS än inom något annat välfärdssystem. Måndagen den 22/1 sände Kalla Fakta inslaget ”Spelet om Assistansen”. Granskningen gör gällande att regeringens fokusering på fusket för att rättfärdiga neddragningarna inom LSS är en del av en medveten strategi. Det är svårt att inte misstänka att de har rätt.

Regeringen har haft alla möjligheter att lägga fram förslag för att ändra lagen, men under Socialutskottets öppna utfrågning den 30 januari klargjorde de att de inte har någon intention att agera..

Hade regeringen lyssnat på oss Kristdemokrater och hela den samlade funktionshindersrörelsen så hade de lagt fram förslag till Riksdagen som syftar till att återupprätta intentionen med LSS – inte bara att stoppa tvåårsomprövningarna. LSS ska inte behöva vara en valfråga. Gör om, gör rätt, lämna spelet om assistansen!

Emma Henriksson (KD)

Socialutskottets ordförande

Maria Nilsson (KD)

Ordförande KD - Fyrbodal