Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Bild: Bengt Kjellin

Göteborgspolitiken får inte blockera regionen

Västlänken måste sluta vara en så polariserande kraft.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Valutgången i Göteborg och dess hantering påverkar hela Västsverige – inte minst näringslivet. Det centrum och den motor Göteborg är för hela den svenska industrin hotas av bristen på politiskt ledarskap och avsaknaden av balanserade kompromisser.

USA går mot sin längsta högkonjunktur någonsin och till växten i Kina fortsätter tuffa på. EU-länderna växer bra och arbetslösheten inom EU börjar närma sig de nivåer som sågs innan krisen 2008. En utveckling som gynnar hela det västsvenska, exportintensiva, näringslivet.

Men allt är inte bara positivt, det finns en hel del risker för handelsutbytet med vår omvärld. Bland annat rör det USA:s agerande med handelstullar med kontringar från både EU och Kina. Brexit, såväl förhandlingen som den bristande brittiska enigheten, medför osäkerhet för näringslivet. Sårbarheten ett litet exportintensivt land som Sverige, framförallt Västsverige, ökar med den typen av risker, oavsett om de realiseras eller ej.

När omvärlden ser ut som den gör kan inte den ekonomiska motorn i Västsverige – Göteborg – konstruera egna risker. Utan att värdera rätt eller fel i hanteringen av det västsvenska paketet och då framförallt Västlänken konstaterar vi att Västsveriges företagare och västsvenskt näringsliv är beroende av hur Göteborg leds. Och just nu när möjligheten till nytt ledarskap finns ger Göteborgs borgerliga politiker inte intryck av att vilja utnyttja den.

En missad chans beroende på de infrastrukturfrågor som Göteborg fått ansvar att lösa. Infrastrukturen har stor betydelse för hela vår region. Och nu tycks frågan blockera det naturliga samarbetet mellan Alliansen och Demokraterna och därmed förhindra ett efterlängtat och utlovat maktskifte.

Att lösa upp politiska låsningar mellan dessa två politiska block i Göteborg handlar om ansvar, om att orka både pröva och ompröva förslag och tankar – kort sagt kompromisser – som i sin tur leder till ett ändrat styre. Vår bild är att Alliansen i Göteborg inte riktigt kan, vill eller förmår komma dit. Oprövat är ännu Demokraternas vilja till kompromiss. Läser man vad som sagts i valrörelsen framstår läget som väldigt låst.

Framför allt verkar bristen på tillit och avsaknaden av en arena för samtal – kommunalt finns ju ingen talmansrunda – driva parterna ned i skyttegravar. Och det är varje partis egen uppfattning om västlänken som verkar föra dem dit, och då totalt blockera det maktskifte som många företag och näringsliv efterfrågar.

Bristen på tillit skapar uppenbarligen låsningar som kostar regionen och staden handlingskraft och västlänkens polariserande effekt har medfört att egentligen ingen sida kan ens tänka tanken på kompromiss.

Näringslivet i Västsverige verkar till mycket stor del på en internationell och konkurrensutsatt marknad, där hemmagjorda låsningar kan få stora effekter. Det hinder infrastrukturen verkar skapa kväver all annan angelägen diskussion.

Göteborgs nyvalda politiker har ett ansvar att hantera beskedet väljarna givit – och hur det ansvaret hanteras berör inte bara Göteborg utan hela Västsverige och, till delar, hela Sverige. Vi varken kan eller vill peka på vad partierna och politikerna exakt bör göra – vi pekar istället på de uppenbara risker som finns med låsta positioner och handlingsförlamning. Det är stor skillnad på att ha rätt till att få rätt.

Göteborgspolitikerna har nu en unik möjlighet och ett ansvar att hitta lösningar. Ta den och utnyttja tillfället i tiden till att staka ut en linje för handling som möjliggör fortsatt utveckling för Västsverige och Göteborg. Då kan vi tillsammans fortsätta i, och stärka, rollen som centrum och motor för svensk industri.

Anne Ludvigson

Koncernchef

Familjeföretaget, AB Ludvig Svensson, Kinna

Finn Johnson

F.d. VD Mölnlycke Health Care

F.d. Styrelseordförande AB Volvo