Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Med utgångspunkten att ta tillvara våra starka sidor kommer vi längre i arbetet tillsammans, skriver företrädare för regionen, länsstyrelsen och LRF. Bild: Jonas Ekströmer/TT
Med utgångspunkten att ta tillvara våra starka sidor kommer vi längre i arbetet tillsammans, skriver företrädare för regionen, länsstyrelsen och LRF. Bild: Jonas Ekströmer/TT

Genom samarbete kan vi klara omställningen

Västra Götaland är en särklassig del av Sverige. Det säger vi inte bara som inbitna västgötalänningar, sanningen är att Västra Götaland i dag innefattar alla delar och aktörer som behövs för att möjliggöra en klimatomställning.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Vi ser oss själva som del av detta. De gröna näringarna med förädlingsindustrin förser regionen med råvaror som växtodling och animalieproduktion, till det kommer också mången hektar skog och öppna landskap. Västra Götalandsregionen kan ta viktiga politiska beslut för en hållbar livsstil och har medel att verkställa dem. Länsstyrelsen Västra Götaland kan dessutom stötta utveckling och investering på landsbygden, arbeta för ett mer jämställt samhälle och värna såväl krisberedskap som naturresurser. Samtidigt som ovan nämnda intressen klokt beaktas i alla av verksamhetens avvägningar. Detta möjliggör inte bara en diet med många inslag av lokalproducerade råvaror, viktiga sociala värden som arbetstillfällen och rekreation, eller robusta ekosystem, tillsammans och med andra regionala aktörer möjliggör det också en klimatomställning och mer hållbara samhällen.

Vi tror att vi kan komma längre om vi fortsätter tillsammans. Det finns många exempel på när samarbete visat sig vara det lämpligaste arbetssättet för förändring. Ytterligare bevis för det gavs hösten 2020 vid invigningen av en bioraffinaderianläggning i Töreboda inom projektet Green Valleys. Tillsammans har vi med flera olika aktörer kunnat realisera försök i regionen att göra biomassa till energiprodukter och proteinfoder. Med bioraffinaderier skulle vi kunna realisera ett västsvenskt lantbruk utan importberoende av proteinfoder som soja, ge ytterligare biproduktsbidrag till biogastillverkning och i förlängningen kanske också erbjuda proteinrika livsmedel av gräs för humankonsumtion. Medan den västsvenska lantbruksskaran kan stå för råvaran och förvaltandet av denna tills nästa generation tar över bidrar Västra Götalandsregionen och länsstyrelsen med viktiga etablerade samarbetsytor, ekonomiska resurser, samt nya initiativ för innovation och utveckling. Med den utgångspunkten – att ta tillvara våra starka sidor – kommer vi längre i arbetet tillsammans.

Som för många andra har året 2020 inneburit nya förutsättningar och många förändringar. Tack vare den digitala utvecklingen har vi kunnat fortsätta arbetet om än lite annorlunda och därmed bevisat för oss själva att vi är kapabla till anpassning och beteendeförändring. Vi hoppas utan tvekan att 2021 ska bjuda på fler fysiska möten som kan bidra i omställningen. Till dess det blir vår verklighet fortsätter vi arbetet som möjliggörare för klimatomställningen i Västra Götaland tillsammans som vi lärt oss under året. Framtiden är ljus, den är grön, full av möjligheter och vi möter den tillsammans.

Kristina Jonäng

ordförande regionutvecklingsnämnden Västra Götalandsregionen

Anders Danielsson

landshövding länsstyrelsen i Västra Götalands län

Sofia Karlsson

ordförande Lantbrukarnas riksförbund i Västra Götaland