Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Denna artikel ingår för dig som är kund.

Gymnasiet får inte vara en återvändsgränd

Vi kan inte blunda för 600 elever inte blev behöriga till gymnasiet förra året i Fyrbodal.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Skolan är helt central för att ge alla barn och unga en bra start i livet men i dag lämnar nästan var femte elev årskurs nio utan fullständiga betyg.

Du läser nu en av dina fria artiklar på bohuslaningen.se

Det är ungdomar som är födda i Sverige och har gått i svensk skola hela sitt liv, men det är även nyanlända med kort tid i svensk grundskola. I Fyrbodal var det drygt 600 elever som förra året inte blev behöriga till gymnasiet och Fyrbodal har högre andel som inte är behöriga till gymnasiet än rikssnittet. Det är mycket bekymmersamt.

Elever som inte har gymnasiebehörighet hamnar i regel på gymnasiets introduktionsprogram. Introduktionsprogrammen har stora problem med att lyckas ge eleverna gymnasiebehörighet. En utvärdering från Skolverket (2016) visar att endast 30 procent av eleverna har gått vidare till ett nationellt gymnasieprogram tre år efter att de började på språkintroduktion. Nästan hälften hade slutat sina gymnasiestudier helt och hållet.

Svensk gymnasieutbildning ska inte vara en återvändsgränd. Den ska leda till arbete eller vidare utbildning. Därför föreslår Alliansen ett antal reformer för att stärka kopplingen mellan utbildning och arbete:

Inrätta 2-årig yrkesskola. Det behövs fler och mer flexibla vägar till yrkeslivet. Vid sidan av dagens treåriga nationella gymnasieprogram ska det finnas möjlighet att söka till en 2-årig yrkesskola på gymnasial nivå, där fokus ligger på yrkesämnen och, för nyanlända, svenska.

Stärk gymnasiets introduktionsprogram. Introduktionsprogrammen har blivit en återvändsgränd för många elever. Alliansen vill därför i ett första steg skärpa kraven i dessa utbildningar. Gymnasiets introduktionsprogram ska ha ett tydligt individuellt mål och ett tydligt avslut.

Alla gymnasieprogram ska kunna erbjuda högskolebehörighet. På yrkesprogram ska högskolebehörighet inte vara obligatoriskt men möjligt att välja till. För den som inte läst in grundläggande högskolebehörighet under gymnasiestudierna ska stora möjligheter finnas att till goda villkor läsa in behörigheten senare i livet.

Vi vill också se mer studierådgivning, utöka antalet yrkescollege och skräddarsy lärlingsplatser efter näringslivets kompetensbehov.

Alliansen har tagit ett helhetsgrepp kring gymnasiets yrkesvägar för att stärka kopplingen till arbetsmarknaden och ge eleverna som i dag lämnas bakom en andra chans. Fyra år har gått med den rödgröna regeringen som inte lagt ett enda förslag som stärker yrkesprogrammens kvalitet eller fångar upp de elever som i dag lämnas utanför. Det är allvarligt svek. Alliansen presenterar ett tydligt alternativ med utbildning som öppnar nya vägar in på arbetsmarknaden.

Johan Hultberg (M)

Fredrik Christensson (C)

Lars Tysklind (L)

Penilla Gunther (KD)