Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

"Hälsa är en klassfråga"

Varje minut räknas – gör det enkelt för invånarna i Västra Götaland att röra på sig

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Vi är mindre fysiskt aktiva, vår kondition har blivit sämre och 51 procent av invånarna i Västra Götaland uppger att de är överviktiga eller feta. Men det finns ett enkelt botemedel: motion. Nya forskningsrön från USA visar att varje minut av fysisk aktivitet har avgörande nytta för hälsan. Nu måste kommuner, företag och skolor i Västra Götaland göra det lättare att röra på sig.

Sverige har länge varit ett föregångsland när det gäller folkhälsa, med en befolkning som relativt sett är hälsosam, frisk och långlivad. I kombination med de framsteg som gjorts inom forskningen har det bidragit till att dödligheten i hjärt-kärlsjukdom – som är vår vanligaste dödsorsak – nästan halverats på 20 år.

Men nu riskerar vår egen livsstil att slå undan benen för de framgångar vi lyckats uppnå. Sedan 80-talet har andelen svenskar med fetma tredubblats, och i Nationella Folkhälsoenkäten 2018 uppgav 51 procent av invånarna i Västra Götaland att de är överviktiga eller feta. Nyligen visade en omfattande studie att nästan hälften av alla svenskar i åldrarna 18–79 har en hälsofarligt dålig kondition, och svenska ungdomar är i dag mindre fysiskt aktiva än EU-snittet.

Dessutom visar Hjärt-Lungfondens världsunika befolkningsstudie SCAPIS att hälsa är en klassfråga. 50–64-åringar som bor i områden kännetecknade av låg utbildning och dålig ekonomi är mer drabbade av riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar, såsom fetma, diabetes och högt blodtryck.

Den glada nyheten är att vi alla har makt att bryta den här negativa utvecklingen – och att det inte behöver vara så svårt. Forskning visar att fysiskt aktiva personer minskar sin risk för hjärt-kärlsjukdom med upp till 30 procent och en ny rapport från USA slår fast att varje minut av fysisk aktivitet räknas. ”Hälsovinsterna börjar omedelbart efter träning, och även korta stunder av fysisk aktivitet gör skillnad”, skriver U.S. Department of Health and Human Services i en sammanfattning av den senaste forskningen.

Att göra det lättare för människor att röra på sig är ett sätt att minska sjukvårdskostnaderna och öka jämlikheten – samtidigt som invånarna i Västra Götaland får förutsättningar att må bättre och leva längre. Detta är inte minst viktigt för barn och ungdomar; om goda motionsvanor kan etableras tidigt i livet mer än fördubblas sannolikheten att man är fysiskt aktiv senare i livet.

Hjärt-Lungfonden vill därför uppmana Västra Götalands kommuner, landsting, företag och skolor att öka medvetenheten om vinsterna av att röra på sig. Samtidigt kan varje invånare i Västra Götaland själv öka möjligheterna till ett långt och friskt liv genom små, enkla förändringar i vardagen. Varje minut räknas.

Kristina Sparreljung

generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden

Jan Nilsson

ordförande för Hjärt-Lungfondens forskningsråd

Fakta: Åtta sätt att förbättra din hälsa (Källa: Hjärt-Lungfonden)

Forskningen visar att det är bättre att motionera ”lite och ofta” än ”länge och sällan”. Därför är det viktigt att röra på sig regelbundet. Ett bra sätt att mjukstarta är genom att smyga in motionen i vardagen.

- Ta trapporna i stället för hissen

- Lämna bilen och gör dina ärenden till fots

- Gå av bussen en hållplats tidigare

- Ta en promenad på lunchen

- Gå till dina arbetskamrater i stället för att ringa eller mejla

- Delta aktivt i barnens fysiska lekar

- Ställ papperskorgen i andra änden av rummet

- Låna eller skaffa en hund

Fakta: Om hjärt-kärlsjukdom (Källa: Hjärt-Lungfonden)

- I Sverige lever 2,0 miljoner människor med någon form av hjärt-kärlsjukdom.

- Över 30 000 människor dör varje år av hjärt-kärlsjukdom i Sverige.

- De dödligaste hjärt-kärlsjukdomarna är hjärtinfarkt, plötsligt hjärtstopp och stroke.

- Forskningens utmaningar i dag är bland annat att kunna förutse hjärt-kärlsjukdom och att utveckla mer individanpassade behandlingsmetoder.

- Under 2017 fick Hjärt-Lungfonden ansökningar om forskningsanslag på nästan 1,9 miljarder, och kunde dela ut ett nytt rekordbelopp – 344 miljoner kronor – till forskning om hjärt- och lungsjukdom. För tio år sedan låg samma siffra på 140 miljoner.

- Hjärt-Lungfonden stödjer löpande flera hundra vetenskapligt utvalda forskningsprojekt vid landets universitet och universitetssjukhus.