Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Att bygga skyddsvallar är en omfattande och dyr metod för att förhindra översvämningar, skriver Lars Hansson. Bild: Edvin Bergström

Höj marken för att undvika framtida översvämningar

Den 4 september var det ännu en artikel om det så kallade översvämningsskyddet som planeras i Uddevalla. Kommunen hade tidigare beräknat det till cirka 0,4 miljarder. Nu beräknas kostnaden till cirka 0,7 miljarder. Jag förmodar att det till slut blir betydligt dyrare än så.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

LÄS MER: Så ska Uddevalla skyddas mot översvämningar

I GP var en artikel om liknande problem, fast betydligt större, i Göteborg.

I båda fallen utpekas den framtida stigande havsytan som problemet. Inget nämndes om berggrundens vertikala rörelse på de båda ställena. Vi har den vanliga höjningen av berggrunden orsakad av en återgång av den stora sammanpressningen som orsakades av nedisningen och vi har lokala sänkningar som förorsakas av att tjocka lerlager inom vissa områden sammanpressas, som till exempel inom Kampenhofsområdet i Uddevalla.

Inom områden med lerlager sker en fortgående sjunkning av marken som förorsakar allt mer översvämningar av områdena. Översvämningarna på de sjunkande lerområdena förstärks också av nederbörden som kommer allt häftigare, enligt artiklarna i Bohusläningen. I Uddevalla centrum finns inga utrymmen för det tillströmmande regnvattnet när invallningen är på plats, så därför måste allt regnvatten pumpas ut. Det rör sig om ansenliga mängder av vatten.

Men vad bör göras? Enligt min mening är det bättre att höja marken. Uddevalla tätort är lyckligt lottad eftersom stränderna är ganska branta och de flacka lågområdena ganska begränsade. Detta är dock inte någon slutlig lösning på grund av att lerlagren sjunker ytterligare. En fyllning för höjning kan ge bättre resultat med så kallad lätt fyllning. Vid motorvägsbyggande används även så kallade kalkpelare att stabilisera marken. Den yttersta åtgärden är att gjuta en betongplatta på pålar. Som jag förstår har en lyckad markhöjning gjorts på området mellan resecentrum och Västerlånggatan i Uddevalla. Fortsätt så!

Jag är medveten om att länsmyndigheten har villkorat tillstånd för fortsatt utbyggnad i centrum med att översvämningarna elimineras i fortsättningen, men att lösa detta med invallning är inte det bästa sättet.

Än finns det möjlighet att stabilisera och höja marken i stället för en storvulen och dyr metod att bygga skyddsvallar.

Lars Hansson

Uddevalla