Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hur länge ska kvinnor tiga och lida?

Oacceptabelt att endast en av fem kvinnor med livmoderhalscancer får cancerbehandling i rätt tid.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I dag den 8 mars är det internationella kvinnodagen och vikten av jämställdhet är värd att lyftas inom flera områden, inte minst hälso- och sjukvården.

Det är oerhört glädjande att fler och fler människoliv kan räddas av svensk hälso- och sjukvård. Den håller många gånger medicinsk världsklass. Det största problemet är dock att få tillgång till denna vård. Därtill att vården är väldigt ojämlik, till exempel finns stora regionala skillnader. Den allra största orättvisan är emellertid att kvinnors vård är så eftersatt.

Fler kvinnor än män avlider i hjärt-kärlsjukdomar och kvinnor drabbas snabbare av en andra hjärtinfarkt. Insjuknande i hjärtinfarkt minskar inte bland yngre kvinnor. Samtidigt har mer forskning under åren genomförts baserad på mäns fysiologi jämfört med kvinnors, bland annat gällande hjärt-kärlsjukdomar. Migränvården i Sverige är tyvärr inte alls prioriterad trots att 1,4 miljoner svenskar är drabbade av denna folksjukdom. Ungefär två procent av dessa lider av kronisk migrän varav merparten är kvinnor.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har under den förra mandatperioden lagt fram noll reformer när det gäller att specifikt stärka kvinnors vård i Sverige. Inte en enda reform gällande vare sig cancervården, hjärt-kärlsjukvården eller migränvården. Resurser har ofta fördelats, men inga reformer har lagts fram av regeringen i form av konkreta förbättringsförslag som kan ge mer tillgänglig vård i dessa delar, på jämlika villkor mellan kvinnor och män.

I januariöverenskommelse som den nygamla S-ledda regeringen, tillsammans med sina stödpartier i riksdagen, nu hela tiden hänvisar till så finns det ingen punkt om att det ska tas fram någon reform alls under mandatperioden som är inriktad på att förbättra hjärt-kärlsjukvården eller migränvården. Regeringen har också vägrat att ta fram en ny uppdaterad nationell cancerstrategi. Detta är djupt oroande.

Alla kvinnor ska ha rätt till cancervård, hjärt-kärlsjukvård och migränvård i rätt tid, på rätt plats och den ska hålla hög kvalitet. Kvinnor ska inte, som i dag, behöva uppleva att en mindre del av resurserna till forskning om nya läkemedel rörande hjärt-kärlsjukdomar riktas till kvinnor jämfört med män. Det är också oacceptabelt att endast en av fem kvinnor med livmoderhalscancer får cancerbehandling i rätt tid.

För att ändra på detta föreslår vi bland annat följande:

• Ta fram och genomför en ny uppdaterad nationell cancerstrategi som bland annat fokuserar på att korta väntetiderna i cancervården.

• Genomför nationella riktlinjer för migränvården med specifikt fokus på en samlad vårdkedja för patienter med kronisk migrän, som oftast är kvinnor.

• Se över vården och forskningen så att kvinnor får hjärt-kärlsjukvård på sina villkor och efter sina förutsättningar.

Kvinnor ska inte behöva sitta i väntrummet med en kölapp. Kvinnor ska inte behöva uppleva orättvisa skillnader i vården mellan män och kvinnor. Så är det dock tyvärr fortfarande – det måste förändras.

Camilla Waltersson Grönvall

Socialpolitisk talesperson tillika riksdagsledamot (M)

Johan Hultberg

Riksdagsledamot från Fyrbodal och ledamot av riksdagens socialutskott (M)

VAD TYCKER DU? Du kan kommentera artikeln här nedanför.