Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Gullvivan i Fiskebäckskil

Hur ska omsorgen fungera på Skaftö?

Bara att flera slutar och är långtidssjukskrivna är en mycket stark signal att något inte fungerar vilket borde föranlett tidiga åtgärder.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Flera frågor hopar sig kring hur arbetsgivaren Lysekils kommun har försökt att förbättra arbetsmiljön efter klagomål , sjukskrivningar från arbetstagare på Gullvivan för åt få en fungerande och bra arbetsmiljö som skulle kommit alla till gagn framförallt vårdtagarna.

Har ansvariga chefer genomfört det systematiska arbetsmiljöarbete enligt de direktiv som Arbetsmiljöverket beslutat om, för att komma till rätta med de långvariga arbetsmiljöproblemen på Gullvivan. Dokumentationen från detta arbete och vilka åtgärder arbetsgivaren gjort för att förbättra arbetssituationen för de anställda borde granskas.

När man följt insändare, intervjuer, och tv-inslag i denna fråga om personalens reaktioner på sin arbetsmiljö, nu senast i radio Väst och uttalande från arbetstagare i Expressen , är måttet rågat och oacceptabelt.

Med anledningen av detta måste politikerna i kommunledningen reagera och undersöka eventuella missförhållanden, när inte nämnden och socialförvaltningen kunnat lösa detta. Ytterst har de arbetsmiljöansvaret.

Bara att flera slutar och är långtidssjukskrivna är en mycket stark signal att något inte fungerar vilket borde föranlett tidiga åtgärder.

Långsiktigt handlar det också om att ett stort antal pensionärer på Skaftö är oroliga för hur äldreomsorgen skall fungera inom en femårsperiod på Skaftö Antalet ålderspensionärer späds på varje år genom att flera deltidsboende väljer att permanent bosätta sig på Skaftö. Enligt kommunens befolkningsstatisk har Skaftö flest personer i åldersgruppen 65—90 år och antalet ökar.

Det är angeläget att Lysekils kommun snarast får igång verksamheten på Gullvivan genom att förbättra arbetsmiljön så att vårdpersonal söker sig dit och inte slutar i protest

Orolig Skaftöpensionär