Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

1/2

Denna artikel ingår för dig som är kund.

Hur ska Sandbogen användas i framtiden?

Den 24 augusti kommer kommunstyrelsens arbetsutskott i Sotenäs att ta upp ”förslag till fortsatt handläggning och ställningstagande av detaljplanearbetet med planering av Sandbogen Gravarne Marina”.

Exploatören är Skeppsvikens fastighets AB med hemvist i Skövde, som på sin hemsida presenterar sitt projekt om ”cirka 60 bostäder/fritidsboende av varierande typer.” De har satt sin planerade säljstart till 2017.

Du läser nu en av dina fria artiklar på bohuslaningen.se

När Skeppsviken tidigare presenterade sina planer, var motståndet från kommuninvånarna kompakt. Av de cirka 100 inkommande kommentarerna till byggnadskontorets var 98 mot förslaget. Eftersom större delen av det sjönära området ägs av kommunen, föreslog många bland annat att skapa sociala mötesplatser, äldreboende, ge hembygdsgården Gerlesgården en central plats med mera.
Enligt kommunalrådet Mats Abrahamsson (vid fullmäktigemöte 2014) är samtliga partiers policy att inte sälja ut sjönära mark.

Vi undrar därför vilka av dessa tidigare argument mot exploateringen som inte längre är giltiga:

• Ägande: Kommunen (kommuninvånarna) äger större delen av marken som projekteras, exploatörerna endast en mindre del.

• Klimat: Området ligger nära havsytan. Vid stormen Sven 2013 stod vattnet en halv meter under kajen i Sandbogen och delar av markområdet låg under vatten. Rekommendationer gör gällande att bostadsbebyggelse ska göras 3,3 meter över normalvattenstånd.

• Miljö: Området består av fyllnadsmassor, lera, morän, har tidigare varit konservindustri och båtvarv och beskrivs i planprogrammet som ”kraftigt förorenat” av arsenik, tungmetaller, med mera. Kommunens tjänstemän bedömer att projektet skulle innebära en betydande miljöpåverkan.

• Trafik: Nedfarten till området är redan idag alldeles för trång: två större fordon kan inte mötas och det finns inga trottoarer, varför gående och bilar måste samsas om de få metrarna. Annan nedfart finns inte. Alternativet vore att göra en tillfart över Sandbogens kyrkogård.

• Närområdet: Exploatörens förslag på femvåningshus i hamnen lägger hela Sandbogen i skugga bakom en hög ”kuliss” och bryter helt och hållet med den rytmiska bohuslänska byggnadstraditionen.

• Behov: Sotenäs kommun behöver i dagsläget framförallt hyresrätter. På Smögen bebyggs de yttersta uddarna för långt över 100 bostadsrätter till höga priser.

Än så länge har kommunen möjlighet att bestämma över Sandbogens framtid. Det är angeläget att kommunens politiker kan motstå trycket från exploatörer som vill ändra detaljplaner till förmån för egna intressen och köpa sjönära mark. Kommunpolitiker: ni har stora delar av kommuninvånarnas stöd i ert ställningstagande för en hållbar utveckling.

Torsten Bengtsson
Gunnel Berlin

Kungshamn