Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Hyresgästföreningen blundar för realiteter

Vill Hyresgästföreningen att det ska finnas hyresrätter i framtiden?

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

LÄS MER: Orimligt med höga hyreshöjningar

Replik till Hyresgästföreningen 19 oktober

Vill Hyresgästföreningen att det ska finnas hyresrätter i framtiden? Det är en rimlig fråga för den som läser inlägget från Jan Andersson Förhandlingsansvarig, Hyresgästföreningen BohusÄlvsborg-Skaraborg, där han för fram ett antal märkliga argument för små hyresjusteringar under 2019.

Det första argumentet bygger på att hyresrätten genererar ”en säker inkomst i form av hyra som aldrig sjunker”. Faktum är att hyresjusteringarna i Uddevalla de senaste åren har legat långt under den årliga inflationen vilket innebär realt sänkta hyror. Den svenska ekonomin förväntas, enligt Riksbanken, utvecklas väl även under 2019 med stigande kostnader och räntor som följd. För att inte få realt sänkta hyror ytterligare ett år krävs att hyrorna minst följer inflationen och ger hyresvärdarna en kostnadstäckning.

Känner man inte till hur de årliga hyresförhandlingarna fungerar, verkar detta nog konstigt. Varför går landets hyresvärdar frivilligt med på att sänka sina hyror? Det gör de inte. De tvingas till det. Det är Hyresgästföreningen som ensidigt bestämmer utfallet av de årliga förhandlingarna. Det beror på det faktum att det inte finns någon oberoende tvistelösning som parterna kan vända sig till om de inte kommer överens. Därmed kan Hyresgästföreningen vänta ut sin motpart (hyresvärden). Om hen inte accepterar Hyresgästföreningens bud blir det ingen höjning.

Jan Andersson vill se rimliga hyresjusteringar, det vill vi också, men enligt oss innebär inte rimliga hyresjusteringar realt fallande hyror där hyresvärdarna inte får täckning för sina ökade kostnader. Rimliga hyresjusteringar innebär självklart kostnadstäckning och att det skapar i sin tur långsiktigt hållbara förutsättningar för hyresrätten. Andersson menar fortsättningsvis att varje hyreshöjning riskerar att äventyra samhällsekonomin. En procent i hyreshöjning minskar, enligt skribenten, köpkraften med en miljard kronor. Tanken är att övertyga läsaren om det ohållbara i att höja hyrorna. Han kanske lyckas med detta. Men vem tror att hyresrätten kommer att gå en ljus framtid till mötes om hyresnivån sänks realt år efter år? Hur ska kapital kunna byggas upp för att bygga nya hyresrätter? Hur ska hyresvärdar kunna sköta det löpande underhållet? Vi riskerar en framtid med färre och sämre underhållna hyresrätter. Med tanke på hyresrättens betydelse för arbetsmarknaden är det ett scenario som verkligen påverkar samhällsekonomin negativt.

Hyresutvecklingen framöver kommer att vara central för fortsatta investeringar i hyresrätter. Under drygt två decennier har kapital lockats till hyresrätten av den värdeökning som följt av trendmässigt fallande räntor och stigande priser på bostadsrätter, något som gynnat värdet på hyresrätter eftersom dessa kan ombildas till bostadsrätter. Nu står vi inför stigande räntor och en osäker utveckling på bostadsrättsmarknaden. Det innebär att utvecklingen av den enda intäkten, hyran, kommer att hamna i fokus när investeringar i hyresrätter ska övervägas.

Att Andersson blundar för dessa realiteter är oroande. Att med hjälp av ett veto tvinga fram fortsatta reala hyressänkningar gör kanske en och en annan hyresgäst glad. För alla de som står utanför hyresmarknaden i dag och i morgon är situationen mindre lustig. Om det är på detta sätt skribenten vill ta ansvar för hyresrättens framtid, finns det anledning att vara orolig.

Rudolf Antoni

näringspolitisk chef Fastighetsägarna GFR

Thomas Aebeloe

VD Bostadsstiftelsen Uddevallahem