Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Nya regler är på gång. Inkomsterna från fisket i Skagerrak och Kattegat kommer till allra största delen från räkor och havskräftor. Det slektiva fisket, som minimerar bifångsterna, ska inte drabbas när kvotreglerna ändras, skriver Charles Olsson. (Arkivbild)

Individuellt kvotsystem måste fungera för alla

En stor omfördelning av fiskerättigheter är på väg att ske i Svenskt yrkesfiske efter bottenlevande, demersala, arter. En remiss från Havs- och vattenmyndigheten, HaV, vill göra svenska fiskkvoter individuella och överlåtbara.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Svenskt demersalt yrkesfiske i Skagerrak och Kattegatt får cirka 85 procent av sina intäkter från räkor och havskräftor. Dessa två arter kan i dag fiskas selektivt med minskade bifångster, i räkfisket med cirka 98 procent och i kräftfisket med cirka 85 procent. Landningsskyldigheten, LS, som införs successivt och fullt ut 2019, innebär att all fångst ska landas.

Sveriges kvoter av räka och kräfta är relativt stora, men kvoterna på fisk är mycket små och speglar inte verkligheten i Skager- rak och Kattegatt. Tilldelningen av fisk kommer att styra möjligheten att fiska i framtiden, inte tilldelningen av räka och kräfta. Alla som deltagit i diskussionerna om ett nytt individuellt system är överens om att det selektiva fisket inte ska drabbas av landningsskyldigheten, på grund av sin selektivitet.

HaV:s förslag grundar sig på historik mellan 2011 och 2014, med en liten grundtilldelning för de rättigheter som fiskaren har i dag. Till 2017 kommer nästan alla nu gällande undantag från landningsskyldigheten att finnas kvar. Väldigt lite kommer alltså att förändras nästa år.

Havs- och kustfiskarnas producentorganisation, HKPO, förespråkade en fortsättning med dagens system med vissa modifieringar, men HaV beslutade sig för att införa individuella tilldelningar 2017. Efter myndighetens beslut om inriktning så har HaV haft frekventa möten med representanter för näringen.

Underlagen som var viktiga för dessa diskussioner är mycket komplicerade och omfattande. Trots ett enormt arbete som HaV lade ner på att ta fram materialet, så kom det alltför sent. Tidsbristen innebar att det inte har kunnat göras en ordentlig analys av hur ett individuellt system slår i verkligheten.

Nu ska yrkesfiskare svara på en remiss där det är helt omöjligt att förutse vad det nya systemet innebär för det enskilda fiske- företaget.

Remissen är en mix av fördelningsprinciper där HaV:s årliga bedömningar får en avgörande betydelse för den enskildes fiskemöjligheter. Historiska fångster blandas med ett flertal andra principer för fördelning. Inte ens det selektiva fisket vet sina förutsättningar inför 2017.

De koncentrationsspärrar som föreslås är enorma, det pelagiska fisket halverade sin flotta med en koncentrationsspärr på 10 procent, HaV föreslår mellan 10 och 15 procent på redan små kvoter. Att systemet inte är säljbart stämmer inte, men det tar tre år att köpa upp ett annat fartyg.

Ett nytt individuellt system måste fungera för alla i praktiken. Det måste kunna lösa de utmaningar som landningsskyldigheten innebär, och med en rimlig förutsägbarhet för fiskaren. Förslagen i remissen når inte fram till denna målsättning.

Charles Olsson
Yrkesfiskare
Havs- och kustfiskarnas producentorganisation