Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Ingen fri rörlighet för kriminella i Europa

Vi ska göra allt i vår makt för att stoppa de internationella stöldligorna.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Båtsäsongen har knappt kommit igång och redan har fler än 650 båtmotorer anmälts stulna. Det är en ökning med 16 procent jämfört med i fjol. Polisen räknar med att upp emot 90 procent av båtmotorerna som stjäls lämnar landet och nu befarar de att stöldligorna kommer öka sin verksamhet i Sverige de kommande åren.

Nästan alltid handlar det om organiserade ligor från Östeuropa som missbrukar den fria rörligheten. Moderaternas besked till de utländska stöldligorna är mycket tydligt. Den fria rörligheten är inte till för er. Vi ska göra allt i vår makt för att stoppa er.

Europas fria rörlighet var aldrig tänkt att underlätta för kriminella. Nu måste vi säkerställa att rättsväsendet har de muskler som behövs för att stoppa stöldligorna. För Moderaterna är det prio ett att göra Sverige tryggare. Vi kommer att arbeta för fler poliser och tulltjänstemän här hemma - och för fördjupat polissamarbete med de andra EU-länderna. Stöldligorna arbetar ofta i stora och komplicerade nätverk, som dessutom från en dag till en annan byter land. Detta gör det svårt för våra myndigheter att agera. Därför behövs mer underrättelsesamarbete mellan de europeiska polismyndigheterna. Vi kommer också driva på för ett särskilt center inom Europol med uppgift att kartlägga, söka upp och bekämpa internationella stöldligor.

Tullen behöver ökade befogenheter att stoppa stöldgods på väg ut ur landet. Vi har kunnat höra upprörande berättelser om läget vid våra gränser, från tulltjänstemän som inte kunnat göra annat än vinka förbi stöldligor på väg ut ur landet. Detta eftersom att de saknat rätt befogenheter, rätt utrustning och tillräckliga personalresurser. Det är helt oacceptabelt. Tullen behöver mer muskler och nya verktyg, så att de både kan hindra vapen och narkotika från att komma in i landet - och stöldgods från att köras ut.

När en utländsk tjuv väl grips, så är brotten han begått ofta belagda med alldeles för låga straff. Till råga på det saknas idag möjlighet att meddela inreseförbud till Sverige för den som gång på gång missbrukat sin rätt att vistas här. Därför vill Moderaterna driva igenom ett inreseförbud för EU-medborgare som upprepade gånger begår brott. Det krävs betydligt stramare regelverk om vi ska säkra möjligheten till fri rörlighet för hederliga européer. Då måste de kriminellas möjligheter att röra sig över landsgränserna begränsas.

I EU-valet är Moderaterna den tydligaste rösten för att skapa trygghet i Sverige. Vi tänker sätta stopp för stöldligorna.

Jörgen Warborn (M)

toppkandidat i EU-valet