Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Emma Osbakk Malmström (S)

Intraprenad är att föredra som driftsform

Debatt: Det blir givande för de anställda

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Efter ett studiebesök på Tjörns äldreboende Tubberöd ser majoriteten i socialnämnden fördelarna med intraprenad som en driftsform, som är mer givande och utvecklande både för både brukarna och de anställda.

Socialnämnden fattade beslut i februari 2016 om en modell för intraprenad som driftsform inom socialtjänsten i Uddevalla kommun. Redan för åtta år sen lade S ett förslag om intraprenad som motförslag till Alliansens privatiseringar. Intraprenad är en självständig enhet men med ett ökat ansvar och ökade befogenheter. Kommunen har fortfarande det yttersta ansvaret för både personal och ekonomi.

De anställda är med och formar sin egen verksamhet och där man delar in sig i olika arbetsgrupper som ansvarar för områden som budget, aktiviteter, schema eller inköp.

Intraprenad som driftsform skapar arbetsförhållanden och villkor där de anställdas idéer och kompetens tas tillvara. Den ger ett avgörande utrymme för att höja kvaliteten och utvecklingen av verksamheten, både för de anställda och för brukarna.

Verksamheten höjs till en nivå där de anställdas förmågor och kompetens blir utgångspunkten för arbetet med de boende. Denna driftsform är givande och utvecklande både för de boende och de anställda i verksamheten.

Majoriteten i socialnämnden (S, V och MP) vill att de anställda inom kommun ska känna att kommunen är en attraktiv arbetsgivare. I och med denna driftsform ökar delaktigheten och inflytandet för de anställda. Vi vet att när man är mer delaktig och tar mer ansvar på sin egen arbetsplats blir man mer tillfreds med sitt jobb. Siffror från Tubberöds äldreboende på Tjörn visar att sjukskrivningarna minskar avsevärt och arbetet av de anställda upplevs vara mycket mer givande.

Driftsformen ger också brukarna ett större mandat att vara delaktiga i verksamheten. Bland annat sitter några av brukarna i styrelsen. Ett sådant inflytande för brukarna kvalitets säkrar verksamheten efter egna behov. Delaktigheten från brukarna värderas och underlättar arbetet i verksamheten. Den kontinuerliga kontakten mellan brukare och personal utgör kärnan i denna driftsform.

Som skattebetalare kan undertecknade försäkra sig om att intraprenad är driftformen att föredra, eftersom motsatsen är entreprenad där privata aktörer kan skära i verksamheten för att tjäna pengar på bekostnad av våra äldres behov av god vård och omsorg. Överskottspengarna stannar kvar i verksamheten där brukarna och de anställda förvaltar efter verksamhetens behov, som: ombyggnationer, resor för brukarna, fler medarbetare om behovet finns eller aktiviteter som är givande för brukarna. Socialnämnden har som ambition att fler ansöker om intraprenadsformen och önskar man mer information kan man kontakta socialförvaltningen. Varför inte pröva denna modell i ett år. Fungerar det inte går verksamheten tillbaka till traditionell drift så varför inte testa!

Blerand Haliti

ledamot i socialnämnden (S)

Emma Osbakk Malmström

ledamot i socialnämnden (S)